Bagge

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Hanfåret bagge återfinns under får

Bagge är ett släktnamn. Namnet Bagge kan syfta norskt påbrå eller släktanknytning[1], men också syfta på handjur av får, eller som ett tillnamn betydande klumpig eller tjock.[1]

Den 31 december 2013 var 664 personer med efternamnet Bagge bosatta i Sverige.[2]

Namnet Bagge har sedan medeltiden burits av flera orelaterade släkter, både adliga och ofrälse. Ett antal av dessa redovisas nedan. Bagge har även använts som soldatnamn.[3]

Personer med efternamnet Bagge[redigera | redigera wikitext]

Släkter med namnet Bagge[redigera | redigera wikitext]

Bagge från Marstrand[redigera | redigera wikitext]

Den äldste kände medlemmen var kyrkoherden i Krokstad, den gången i Norge, idag i Munkedals kommun och Göteborgs stift, Nils Bagge, (cirka 1540–1586). Av hans fem barn blev sonen Fredrik Nilsson Bagge, (cirka 1580–1647), handlande och borgmästare i Marstrand. Hans son var Nils Fredriksson Bagge (1610–1668), handlande, redare och borgmästare i Marstrand. Denne fick sönerna Johan, Fredrik och Börje, som bildade släktens tre huvudgrenar.[4][5][6] Se vidare egen artikel.

Bagge från Västergötland[redigera | redigera wikitext]

Stamfadern Per Olofsson Bagge, var byggmästare och timmerman på Karlegården under Gräfsnäs i Västergötland. Hans sonson Petter Bagge, (1679–1754), var inspektor vid Ôvedskloster i Skåne. Gift med Benedicta Sörensdotter Sture, (1686–1743). De fick sonen Carl Gustaf (1718–1762), kyrkoherde i Balkåkra och Snårestad. Nationalekonomen och högerledaren Gösta Bagge tillhörde denna släkt.[5][7]

Bagge av Botorp[redigera | redigera wikitext]

Medeltida frälseätt, se egen artikel.

Bagge af Boo[redigera | redigera wikitext]

Den förste medlemmen av denna svenska adelsätt, amiralen och ståthållaren Jakob Bagge (den äldre, 1502–1577), tillhörde en norsk frälsesläkt. Han kom 1522 tillsammans med sin fader Tord Olofson Bagge i tjänst hos Gustav Vasa och fick 1556 svenskt adelskap av denne. Släkten levde vidare med sönerna Jakob (den yngre, död 1611) och Johan (1558–1636), där den förre inte hade några söner, och där ende sonen till den senare flyttade utomlands. En gren erhöll kurländskt adelskap, en annan fortlevde i Sachsen med namnet von Bagge. Namntilläget "af Boo" syftar på Boo sätesgård, på Värmdön, nuvarande Nacka kommun, som Jakob Bagge erhöll i förläning av Gustav Vasa. Namntillägget är sannolikt av senare datum, liksom Riddarhusets nummer 122.[8][9][10]

Bagge af Berga[redigera | redigera wikitext]

Medlemmar av ätten (urval)[redigera | redigera wikitext]

Bagge af Söderby[redigera | redigera wikitext]

Denna släkt utgår från Sven Pedersson Bagge av Berga, som 1590 fick sitt adelskap förnyat av Johan III med något förändrad vapensköld. [11][12][13] Sätesgodset Söderby, idag Sörby, ligger i Örtomta socken, idag Linköpings kommun. Sedan senare delen av 1800-talet har ätten varit utgången i Sverige men fortlevt i USA.[13][14] Det är okänt om den fortfarande existerar.

Känd medlem av ätten[redigera | redigera wikitext]

Bagge, finländsk frälseätt[redigera | redigera wikitext]

Kvartermästaren Lasse Bagge, omnämnd 1583, är släktens förste kände medlem. Hans svärdotter Anna Månsdotter fick som änka 1614 stadfästelse på frälsevillkor för sin sätesgård Kardrag i Borgå socken. Uppgifter om den längst levande av släkten, en sonson till Anna Månsdotter, saknas efter 1691.[15]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok - SAOB
 2. ^ Statistiska centralbyrån Namnsök
 3. ^ Centrala soldatregistret, söksida
 4. ^ Bagge, släkt i Svenskt biografiskt lexikon band 2 (1920), sida 572.
 5. ^ [a b] Svenska släktkalendern 1914, Gustaf Elgenstierna, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1913 sida 54–59.
 6. ^ Släkten Bagge
 7. ^ Bagge, släkt i Svenskt biografiskt lexikon band 2 (1920), sida 597.
 8. ^ Bagge (af Bo), släkt i Svenskt biografiskt lexikon band 2 (1920), sida 563.
 9. ^ Adel. ätten Bagge af Boo, N:o 122, †. i Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor (1848–1864).
 10. ^ Bagge af Boo nr 122 i Adelsvapen-Wiki, läst 2014-08-09.
 11. ^ Bagge, släkt i Svenskt biografiskt lexikon band 2 (1920), sida 568.
 12. ^ Adel. ätten Bagge af Söderby, N:o 147. i Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor (1848–1864).
 13. ^ [a b c] Bagge af Söderby nr 147 i Adelsvapen-Wiki. Läst 2014-08-09.
 14. ^ Adl. ätten Bagge af Söderby, N:o 147. i Sveriges ridderskaps och adels kalender 1923.
 15. ^ Bagge. Frälsesläkt i Nyland. i Jully Ramsay: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909–1916).