Beauharnais

Från Wikipedia

Beauharnais är en fransk adlig ätt, härstammande från trakten av Orléans, där dess förste kände medlem, Guillaume Beauharnais omtalas 1390. Dess medlemmar var från 1500-talet och framåt bemärkta ämbetsmän och militärer.

Bland personer ur ätten kan nämnas en svensk-norsk drottning

samt i övrigt