Belial

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Belial eller Beliar är en term som förekommer i Gamla Testamentet, exempelvis i 5 Mos 13:14. I svenska bibelöversättningar förekommer termen endast i Nya Testamentet, i 2 Kor 6:15.

Onkelos arameiska översättning tolkar ordet som ungefär "laglöshet". Talmud Bavli (Sanhedrin 111b) delar upp ordet i "bli" (utan) "ol" (ok). Det tolkas alltså som syftande på människor utan moral. I betydligt senare mystiska skrifter har ordet kommit att symbolisera ondska. Det finns även exempel från katolsk exorcism där ordet står för en ond ande. Inom reform-judendomen försökte bibelforskare vid slutet av 1800-talet koppla ordet till den babyloniska gudinnan Belili[1]. Inom traditionell, ortodox judendom saknar begreppet i dag betydelse.

  1. ^ www.jewishencyclopedia.com