Benue-Kongospråk

Från Wikipedia

Benue-Kongospråken är en språkgrupp som utgör den största grenen av Niger-Kongospråken, både vad gäller antalet språk, av vilka 938 är kända (dialekter oräknade), och antal talare, som utgör ungefär 550 miljoner. Inom Niger-Kongospråken tillhör Benue-Kongospråken grenen Volta-Kongospråk. Den föreslogs som gruppering första gången av Joseph Greenberg (1963). Senare forskning har visat att gränsen mellan Benue-Kongospråk och några andra grenar av Volta-Kongospråken (till exempel kwaspråk) är ganska otydlig. Detta tyder på en mångfald i ett dialektkontinuum snarare än en tydlig avgränsning av språkfamiljer.

De huvudsakliga undergrupperingarna inom Benue-Kongospråken, tillsammans med de största språken i fråga om antal talare, är som följer (med antal språk inom varje undergrupp inom parentes):

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Benue-Congo languages i engelskspråkiga Wikipedia 5 september 2006, där följande anges som referenser:
    • Wolf, Paul Polydoor de (1971) The Noun Class System of Proto-Benue-Congo (Thesis, Leiden University). The Hague/Paris: Mouton.
    • Williamson, Kay (1989) 'Benue-Congo Overview', pp. 248—274 in Bendor-Samuel, John & Rhonda L. Hartell (eds.) The Niger-Congo Languages — A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, Maryland: University Press of America.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]