Volta-Kongospråk

Från Wikipedia

Volta-Kongospråk är en stor gren (i fråga om antal språk) av språkfamiljen Niger-Kongospråk. Volta-Kongospråken, som utgör en del av Atlant-Kongospråken inom Niger-Kongospråken, indelas i två större grupper: östlig och västlig. Västliga Volta-Kongospråk består av kruspråk, gurspråk och Adamawa-Ubangispråk och troligen senufospråk (om dessa inte inräknas i gruppen gurspråk). Östliga Volta-Kongospråk består av kwaspråken och Benue-Kongospråken, av vilka den senare innefattar den välkända och särskilt talrika gruppen bantuspråk.

Bland annat genom den jämförande språkforskning som utfördes av John M. Stewart under 1960- och 1970-talen har man lyckats fastställa Volta-Kongospråkens gemensamma ursprung och klargöra deras interna struktur. Vokalsystemen inom Volta-Kongospråk har blivit föremål för mycket historisklingvistisk debatt. Casali (1995) försvarar hypotesen att proto-Volta-Kongospråket ursprungligen hade ett vokalsystem med nio eller tio vokaler och tillämpade vokalharmoni och att denna uppsättning har reducerats till ett sjuvokalsystem i många Volta-Kongospråk. Ghana-Togo-bergsspråken är exempel på språk där nio- eller tiovokalsystem fortfarande återfinns.

Williamson och Blench (2000) noterar att det i många fall är svårt att dra klara gränser mellan det respektive undergrupperingarna inom Volta-Kongospråken och föreslår att detta kan tyda på mångfalden i ett dialektkontinuum snarare än en tydlig uppdelning i olika grupper. Detta har tidigare föreslagits av Bennet (1983, som referas i Williamson och Blench 2000:17) i fallet med grupperna gurspråk och Adamawa-Ubangispråk.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Volta-Congo languages i engelskspråkiga Wikipedia 4 september 2006, där följande anges som källor:
    • Casali, Roderic F. (1995) 'On the Reduction of Vowel Systems in Volta-Congo', African Languages and Cultures, 8, 2, Dec, 109–121.
    • Stewart, John M. (1976) Towards Volta-Congo reconstruction: a comparative study of some languages of Black-Africa. (Inaugural speech, Leiden University) Leiden: Universitaire Pers Leiden.
    • Stewart, John M. (1985) 'Nasality patterns in the Volta-Congo foot.' Paper presented at the Colloquium on African Linguistics, Leiden, Sept. 1985.
    • Williamson, Kay & Blench, Roger (2000) 'Niger-Congo', in Heine, Bernd and Nurse, Derek (eds) African Languages - An Introduction. Cambridge: Cambridge University press, pp. 11–42.