Beprövad erfarenhet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beprövad erfarenhet är ett begrepp som i Sverige används inom flera områden, däribland skolan och hälso- och sjukvården.

Den svenska undervisningen och utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt 2010 års skollag, där "beprövad erfarenhet" innebär skolans och lärarens erfarenheter som har under en lång tid använts och därmed blivit prövade, vilket har dokumenterats och utvärderats systematiskt.[1]

I Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i 2 kap. 1 § kan man läsa: "Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.", och i propositionen 1993/94:149 [2] som utgjorde förarbetet för lagen går att utläsa att det ur juridisk synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkesmässiga utövning har att beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Författningstexten innebär sålunda ett ”både och” – inte ett ”antingen eller”. Rent juridiskt kan man således dra likhetstecken mellan beprövad erfarenhet och empiri

2011-01-01 byttes Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ut mot patientsäkerhetslagen (2010:659), begreppet beprövad erfarenhet förekommer dock även i denna lag i 6 kap. 1 §. Begreppet "beprövad erfarenhet" har starkt kritiserats eftersom det är diffust och oklart när det gäller "beprövad" (var går gränserna?) och "erfarenhet" (vems erfarenhet?) [källa behövs]. Socialstyrelsens rådgivande organ Statens beredning för medicinsk utvärdering har framhållit att det inte är ett tillräckligt stabilt begrepp och flera röster har höjts för att uttrycket skall tas bort från författningstexten [källa behövs].

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 maj 2015. https://web.archive.org/web/20150508055810/http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-arbetssatt/vetenskaplig-grund-beprovad-erfarenhet-och-evidens-1.189565. Läst 17 oktober 2015. 
  2. ^ http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GH03149