Patientsäkerhetslagen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Patientsäkerhetslag (2010:659) är en svensk lag som antagits av riksdagen och som trädde i kraft 2011-01-01. Den ersatte då lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Lagens syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet.[1] Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård.[2] Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Socialstyrelsens tillsyn ska anmäla detta till Socialstyrelsen senast en månad innan verksamheten påbörjas.[3] Socialstyrelsen ska föra ett automatiserat register över verksamheter som anmälts.[4]

Vårdgivaren ska

 • planera, leda och kontrollera verksamheten
 • vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas
 • utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
 • ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.[5]
 • till Inspektionen för vård och omsorg anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada[6]
 • till Socialstyrelsen anmäla om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.[7]

Vårdgivaren ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada.[8]

Patientsäkerhetslagen innehåller regler om

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://lagen.nu/2010:659#K1P1
 2. ^ https://lagen.nu/2010:659#K1P3
 3. ^ https://lagen.nu/2010:659#K2P1
 4. ^ https://lagen.nu/2010:659#K2P4
 5. ^ https://lagen.nu/2010:659#K3
 6. ^ https://lagen.nu/2010:659#K3P5
 7. ^ https://lagen.nu/2010:659#K3P7
 8. ^ https://lagen.nu/2010:659#K3P8
 9. ^ https://lagen.nu/2010:659#K4P1
 10. ^ https://lagen.nu/2010:659#K4P5
 11. ^ https://lagen.nu/2010:659#K4P7
 12. ^ https://lagen.nu/2010:659#K4P8