Beroendeteorin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beroendeteorin, Dependency Theory, är en ekonomisk teori som uppkom i slutet av 1950-talet, främst via den amerikanska ekonomen Paul Barans idéer, vilka han redogjorde för i boken The Political Economy of Growth (1957). Andra kända beroendeteoretiker är Samir Amin, Andre Gunder Frank och Immanuel Wallerstein. Beroendeteorin kan sägas vara en förgrening av marxistisk ekonomisk teori.

Beroendeteorin menar att det var tillväxten i industriländerna, alltså den framväxande kapitalismen, som åstadkom den tredje världen, främst genom utsugning av naturresurser. Denna utsugning är något som pågått sedan 1500-talet, då kapitalismen som vi känner den uppstod: det var detta som ändrade tredje världens strukturer, och det är en process som pågår än idag. Tredje världens arbetare producerar exportvaror för rika länder, utan att de får ta del av vinsten.

En viktig tanke inom beroendeteorin är den om centrum och periferi. Handelsnätverket mellan länderna i centrum och dem i dess periferi hindrar periferins utveckling, eftersom nätverket skapats för att gynna centrum. Det förekommer alltså en utsugning av kapital från u-länderna till i-länderna.

Beroendeteorin är en utväxt av marxismen, men det finns saker som skiljer, bland annat att marxisterna fokuserar på de interna orsakerna till fattigdom, medan beroendeteoretikerna ser till de externa orsakerna. Underutveckling ses som en process, inte bara ett misslyckande i att utvecklas, utan en aktiv fattigdomsprocess – underutveckling och utveckling går alltså hand i hand.

Dessa teoretiker menar att tredje världen inte består av statiska samhällen, utan de har förändrats mycket via kontakten med de rika kapitalistländerna. Tredje världens fattigdom är varken traditionell eller slumpartad, istället är den nödvändig för den rika världens framväxande, och fortlevande – utarmandet är något som fortgår än idag, menar de.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • John Isbister, Promises Not Kept - Poverty and the Betrayal of Third World Development (Bloomfield: Kumarian Press, 2006)