Best practice

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Best practice är en praxis som är införd, fungerar och används samt bedömd av experter på området som det bästa som finns i bruk för tillfället. En praxis kan vara olika företeelser, t.ex. en process, ett avtal, en rutin, ett förhållningssätt.

Best practice skall inte hårdraget förväxlas med tjänster inom IT service management-området. Om man tillåter sig att inte vara bokstavstrogen, kan man säga att en standard beskriver en målbild och en best practice beskriver vägen dit. När man har infört en praxis kan man använda en standard som riktmärke för att förfina och förbättra sin praxis. Med en viss generalisering kan man alltså säga att en standard är ett statiskt mål medan en best practice är någonting som ständigt förändras.

Exempel på best practice-metoder är PPL, ITIL och ISPL.