Bf9k

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system direkt anpassat till företag i byggbranschen, som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det ställs krav på kontroller i projekten mot gällande samhällskrav i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.[1] Detta till skillnad från ISO 9000 och ISO 14000, vilka inte har någon koppling till lagar, regler eller samhällskrav. Medan ISO 9001 framförallt ställer krav på hantering av processer ställs kraven i BF9K framförallt på produkten.[2] BF9K har funnits sedan år 2000, då det togs fram av Stockholms Byggmästareförening tillsammans med Sveriges provnings- och forskningsinstitut.[3] Certifieringen sköts av Det Norske Veritas.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Om BF9K”. http://www.bf9k.se/om-bf9k__6. Läst 2 april 2015. 
  2. ^ ”Vidareutveckling av Produktcertifieringssystemet BF9K”. http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/098494d8-c616-43ef-b347-15c7c80b192e/FinalReport/SBUF%2011909%20Slutrapport%20Vidareutveckling%20av%20Produktcertifieringssystemet%20BF9K.pdf. Läst 2 april 2015. 
  3. ^ Fetneh Khamoosh & Susanne Spångberg (2006). Effekterna av kvalitetssystemet BF9K - en fallstudie av tre byggföretag. Stockholms Universitet: Företagsekonomiska institutionen. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:196300/FULLTEXT01.pdf. Läst 2 april 2015 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]