Hoppa till innehållet

Bias

Från Wikipedia

Bias innebär systematiskt fel.

Mer specifikt kan det syfta på:

  • Bias (synsätt) – en persons sätt att värdera och reagera på omvärlden
  • Kognitiv bias – något av de psykologiska mönster, som kan få en människas subjektiva bild av omvärlden att avvika från verkligheten
    • Konfirmeringsbias – en typ av kognitiv bias och en tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar
  • Bias (metodfel) – systematiska fel i insamlandet och tolkningen av data
  • BIAS – den negativa förspänningen på gallret i ett elektronrör
  • Bias (släkte) – ett fågelsläkte
  • Megabyas – ett fågelsläkte
  • Bias, Landes – en kommun i departementet Landes i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike