Birgit Sawyer

Från Wikipedia

Birgit Sawyer, född Sandberg den 2 april 1945 i Göteborg, död 7 maj 2016 i Uppsala, var en svensk historiker. Hon hade en tid efternamnet Strand[1] och var från 1981 gift med professor Peter Sawyer (1928–2018).[2] De skrev tillsammans flera arbeten om förhållanden i Skandinavien under vikingatiden och medeltiden.

Birgit Sawyer blev filosofie magister 1968 och utbildade sig till lärare vid lärarhögskolan i Göteborg och hade lärartjänster i bland annat Tierp och Alingsås under tiden 1970 till 1991. Hon disputerade 1980 vid Göteborgs universitet och blev docent 1988 och lektor vid universitetet från 1991. Hon var professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim 1996–2006.[3] En betydande del av Sawyers forskning gäller kvinnors roll under vikingatiden och förmedeltiden och hon har bland annat belyst hur arvsförhållanden kan framgå av runstenarnas texter.

Hon är gravsatt i minneslundenUppsala gamla kyrkogård.[4]

Bibliografi (urval)[redigera | redigera wikitext]

  • Kvinnor och män i Gesta Danorum 1980 (avhandling)
  • "Valdemar, Absalon and Saxo. Historiography and politics in medieval Denmark", Revue Belge de Philologie et d'Histoire, LXIII (1985), sid. 685-705
  • Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien 1992 (omtryckt 1993, 1998, 2000)
  • "Familjen, förmögenheten och fromheten" i Manliga strukturer och kvinnliga strategier. En bok till Gunhild Kyle, Göteborg 1987
  • "Kvinnor som brobyggare: vad runinskrifter kan berätta", Häften för kritiska studier 1989:2
  • The Viking-Age Rune-Stones: Custom and Commemoration in Early Medieval Scandinavia, Oxford University Press 2000 (hardback); 2002 (paperback)
  • "Runstenar och förmedeltida arvsförhållanden", Om runstenar i Jönköpings län, red. J. Agertz och Linnéa Varenius, Jönköping 2002, sid. 55-78
  • "Snorre Sturlason som balanskonstnär", Collegium Medievale 23 (2010), sid. 33-57
  • Heimskringla: An Interpretation.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]