Bokslut

Från Wikipedia

Bokslut är en regelbundet genomförd sammanställning av ett företags bokföring. Vanligtvis innehåller det resultaträkning och balansräkning.

Årsbokslut[redigera | redigera wikitext]

Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året samt gör s.k. bokslutsdispositioner, till exempel fonderar medel i skatteutjämningsreserver, periodiseringsfonder m m och redovisar den sammanställda informationen i en balans- och resultaträkning för räkenskapsåret.

En årsredovisning (med årsbokslut) skall enligt årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla:

Ett årsbokslut behöver inte offentliggöras.

Ett förenklat årsbokslut är i Sverige uppställt på ett formellt men förenklat sätt, som är tillåtet för enskilda näringsidkare med en omsättning på högst 3 miljoner kronor [1].

Periodbokslut[redigera | redigera wikitext]

Ett periodbokslut kan göras för en period under innevarande räkenskapsår. Det är vanligt att större företag gör kvartalsbokslut för sin delårsrapport. Man sammanställer då alla transaktioner under den aktuella perioden och framställer en balans- och resultaträkning för perioden.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Skatteverket Arkiverad 11 november 2009 hämtat från the Wayback Machine.