Brandförsvaret i Italien

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Coat of Arms of the Vigili del Fuoco.svg
Italiensk släckbil Iveco Baribbi 190-26 vid insats
Den lokala brandstationen i Montemurlo i provinsen Prato.
Länsbrandstationen i Prato.

Brandförsvaret i Italien är statligt och utövas genom den statliga brandkåren - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. De autonoma provinserna Sydtyrolen och Trento ansvarar dock för sitt eget brandförsvar, precis som den autonoma regionen Valle d'Aosta. I många glesbygdsområden är det den statliga skogspolisen (Corpo Forestale dello Stato), som jämte ansvaret för skogsbrandbekämpning även i praktiken ansvarar för det allmänna brandförsvaret. I en del kommuner har också de tekniska förvaltningarna viss brandbekämpningsförmåga.

Överordnad statlig myndighet[redigera | redigera wikitext]

Överordnad statlig brandförsvarsmyndighet är inrikesministeriets departement för brandförsvar, räddningstjänst och civilförsvar (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile).[1] Chefen för den statliga brandkåren och hans stab ingår som en avdelning i detta departement.[2]

Det statliga brandförsvaret[redigera | redigera wikitext]

De kommunala brandkårerna som tidigare ansvarat för det italienska brandväsendet ombildades efter beslut 1935 till länsbrandkårer, en i varje italienskt län (provins). En central brandförsvarsinspektion inrättades också.[3] Den statliga brandkåren bildades 1941 genom att länsbrandkårerna förstatligades.[3] Från början hade den en paramilitär struktur, men är sedan 1997 demilitariserad.[4][5]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Centralt[redigera | redigera wikitext]

Chefen för den statliga brandkårens stab består av följande byråer.[6]

 • Chefsbyrå
 • Medicinsk byrå
 • Arbetsmiljöbyrå
 • CBRN-skyddsbyrå
 • Idrottsbyrå
 • Inrikesministeriets centrala säkerhetsbyrå
 • Informationsbyrå
 • Parlamentsbyrå
 • Organisations- och frivilligbyrå

Territoriellt[redigera | redigera wikitext]

Den statliga brandkåren indelas territoriellt i tre nivåer.

 • 16 regionala eller interregionala direktioner. De ligger på samma organisatoriska nivå som en eller flera av Italiens regioner.
 • 103 provinskommandon. De ligger på samma organisatoriska nivå som Italiens provinser (län).
 • Lokala detachement (brandstationer)
  • 300 stads- och provinsdetachement
  • 200 frivilliga detachement

Specialenheter, mobila enheter och specialister[redigera | redigera wikitext]

 • 12 helikopterenheter med 33 helikoptrar.
 • 32 räddningsdykarenheter med 364 räddningsdykare.
 • 24 hamnenheter med räddnings- och släckningsfartyg.
 • 35 flygplatsenheter med 3 500 personer och 250 fordon.
 • 1 NBC-skyddsenhet och specialutbildad personal för NBC-skydd.
 • 16 regionala undsättningsenheter (Colonna mobile) med tunga räddningsfordon och förmåga till längre insatser genom stabs- och logistikkomponenter.
 • Specialutbildad personal för räddning i grottor, berg och floder.
 • Specialutbildad personal för telekommunikationer och sambandstjänst.

Personal[redigera | redigera wikitext]

Brandmän deltar i nationaldagsparaden i Rom 2006.

Den statliga brandkårens personal består av 600 brandchefer och brandingenjörer, 500 brandinspektörer och 26 000 brandmästare och brandmän samt 2 500 tekniskt-administrativa tjänstemän. Det finns också 5 000 frivilliga brandmän. Innan Italien 2005 avskaffade värnplikten tjänstgjorde årligen ca 4 000 värnpliktiga i den statliga brandkåren. Efter värnpliktens avskaffande har en ettårig frivillig civiltjänstgöring öppen för unga män och kvinnor skapats vid det statliga brandförsvaret. Personalreformen 2005 anknyter i högre grad än tidigare den statliga brandkårens personalstruktur till den som finns vid den italienska försvarsmakten och polisen. I tabellerna nedan görs därför en jämförelse med karabinjärernas tjänstegrader.

Brandmän[redigera | redigera wikitext]

För att bli antagen som yrkesbrandmannaaspirant (allievi vigili del fuoco) krävs genomgången grundskola. Högsta ålder är 30 år, utom för tidigare frivilliga brandmän där gränsen är 37 år.[7] Aspiranterna genomgår 12 månaders utbildning, varav 3 månader är verksamhetsförlagd utbildning.[8]

Brandmännens tjänstegrader
NATO-kod [9] Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco[10] [11] Carabinieri[12] Anmärkning [13]
OR-4 Vigile 2012vvf.png
Vigile del fuoco
Carabinieri brandman < 5 års anställning
OR-4 Vigile qual 2012vvf.png
Vigile del fuoco qualificato
Carabinieri scelto brandman 5-9 års anställning
OR-4 Vigile esp 2012vvf.png
Vigile del fuoco esperto
Appuntato brandman > 9 års anställning
OR-4 Vigile coord 2012vvf.png
Vigile del fuoco coordinatore
Appuntato scelto brandförman (minst 8 års anställning)

Brandmästare[redigera | redigera wikitext]

Brandmästare rekryteras till 60 % från brandförmännen och till 40 % från brandmän med 6 års tjänst.[14] Krav för anställning är minst 3 månaders vidareutbildning.[15]

Brandmästarnas tjänstegrader
NATO-kod [9] Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [10] [11] Carabinieri[12] Anmärkning [16]
OR-5 Capo sq 2012vvf.png
Capo squadra
Vice brigadiere styrkeledare < 5 års anställning som styrkeledare
OR-6 Capo sq esp 2012vvf.png
Capo squadra esperto
Brigadiere styrkeledare minst 5 års anställning som sådan
OR-7 Capo rep 2012vvf.png
Capo reparto
Brigadiere capo insatsledare < 5 års anställning som insatsledare
OR-7 Capo rep esp 2012vvf.png
Capo reparto esperto
- insatsledare minst 5 års anställning som sådan

Brandinspektörer[redigera | redigera wikitext]

Det grundläggande utbildningskravet för brandinspektörer är teknisk studentexamen med högskolebehörighet. Brandinspektörsaspiranter (allievi vice ispettori antincendi) rekryteras till 50 % från brandpersonal med minst sju års anställning, 42 % direkt från det civila livet och 8 % bland brandmästarna specifikt. Brandinspektörsaspiranter med sju års anställning genomgår sex månaders utbildning, övriga 12 månader.[17]

Brandinspektörernas tjänstegrader
NATO-kod [9] Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco[18] [11] Carabinieri[12] Anmärkning [19]
OR-8 V Isp ant 2012vvf.png
Vice ispettore antincendi
Maresciallo brandinspektör < 2 års anställning
OR-8 Isp ant 2012vvf.png
Ispettore antincendi
Maresciallo ordinario brandinspektör 2 års anställning
OR-9 Ispettore antincendi esperto Maresciallo capo brandinspektör 7 års anställning
OR-9 Sostituto direttore antincendi Primo Maresciallo förste brandinspektör
OR-9 Sostituto direttore antincendi capo Primo Maresciallo förste brandinspektör 8 års anställning som sådan
OR-9 Sostituto direttore antincendi capo esperto [9] Primo Maresciallo Luogotenente brandöverinspektör

Brandingenjörer och brandchefer[redigera | redigera wikitext]

För att bli antagen som brandingenjörsaspirant krävs civilingenjörs- eller arkitektexamen. 20 % av tjänsterna är reserverade för brandpersonal som avlagt dessa examina. För brandinspektörer krävs då minst tre års anställning; för övrig brandpersonal minst sju års anställning. Aspiranterna genomgår 24 månaders utbildning vid brandhögskolan (Istituto Superiore Antincendi) i Rom.[20]

Brandingenjörernas och brandchefernas tjänstegrader
NATO-kod [9] Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco[18] [11] Carabinieri[12] [9] Anmärkning [21][22]
OF-1 Vice direttore Tenente brandingenjörsaspirant
OF-3 Direttore Maggiore brandingenjör
OF-4 Direttore-vicedirigente Tenente colonnello brandingenjör
5 års anställning som sådan
OF-5 Primo dirigente di livello F Colonello länsbrandchef
biträdande länsbrandchef
OF-5 Primo dirigente di livello E Colonello länsbrandchef
OF-6 Dirigente superiore di livello D Generale di Brigata länsbrandchef
OF-6 Dirigente superiore di livello C Generale di Brigata länsbrandchef
OF-7 Dirigente generale Generale di Divisione regional brandchef
OF-8 Dirigente generale Capo di Corpo Generale di Corpo d'Armata riksbrandchef

Brandförsvaret i Sydtyrolen[redigera | redigera wikitext]

Det självstyrande landskapet Sydtyrolen har ett eget brandförsvar. De första brandkårerna bildades 1864 i Bruneck, 1868 in Meran och 1872 in Brixen. De och de senare bildade brandkårerna var organiserade som frivilliga brandkårer. Sedan Sydtyrolen hade avträtts till Italien förbjöds 1925 de frivilliga brandkårerna och dess utrustning kommunaliserades. Sju yrkesbrandkårer skulle nu svara för brandförsvaret i provinsen. Då det på grund av vägnätets dåvarande beskaffenhet var ogörligt, tolererade de ansvariga italienska myndigheterna att de frivilliga brandkårerna inofficiellt fortsatte sin verksamhet. Med införande av provinsiell autonomi efter andra världskriget lades alla yrkesbrandkårer utom den i Bozen ned.[23]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Idag är brandförsvaret i provinsen åter organiserad efter österrikiskt mönster, med huvuddelen av verksamheten utförd av frivilliga brandkårer.[24] Idag finns det sammanlagt 306 frivilliga brandkårer vilka är organiserade i ett gemensamt förbund Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren. Varje kommun har åtminstone en frivillig brandkår. Förbundet driver en brandskola utanför Meran. Dessutom finns det en yrkesbrandkår i Bozen, som dock inte är kommunal, utan har det självstyrande landskapet som sin huvudman. Det finns också tre industribrandkårer.[23]

Personal[redigera | redigera wikitext]

Personalen vid yrkesbrandkåren i Bozen är tjänstemän vid det självstyrande landskapet. Brandmännen och brandmästarna är lägre mellantjänstemän, biträdande brandinspektörerna och brandinspektörerna högre mellantjänstemän, brandingenjörerna och brandchefen högre tjänstemän.[25] För att bli brandman krävs grundskoleexamen, lärlingsprov eller minst tre års yrkesspecifik praktik och körkort. Brandmannaaaspiranterna genomgår sju månaders grundutbildning, dels vid brandkåren i Bozen, dels vid den statliga brandskolan i Rom, dels genom verksamhetsförlagd utbildning vid en större brandstation i en storstad i eller utanför Italien. Brandmästare rekyteras bland brandmän med minst nio års tjänst. De genomgår två månaders vidareutbildning i insatsteknik, ledarskap och brandlagstiftning. För att bli biträdande brandinspektör krävs teknisk studentexamen och en ettårig utbildning i eller utanför Italien med tyngdpunkt på brandlagstiftning, insatsteknik, logistik och ledarskap. För att bli brandinspektör krävs en minst tvåårig teknisk högskoleutbildning och minst två års yrkeserfarenhet från en yrkesbrandkår samt sex månaders vidareutbildning vid en sådan. För att bli brandingenjör krävs en minst fyrarårig ingenjörsutbildning samt sex månaders vidareutbildning vid en yrkesbrandkår i eller utanför Italien.[26][27]

Yrkesbrandkårens i Bozen tjänstegrader
Yrkesbrandkåren i Bozen[28] Anmärkning [26][27]
Feuerwehrmann brandman
Oberfeuerwehrmann brandman, med minst 5 års anställning och en månads påbyggnadsutbildning
Hauptfeuerwehrmann brandförman, minst 7 års anställning i närmast lägre grad och en månads påbyggnadsutbildning
Brandmeister brandmästare
Oberbrandmeister brandmästare, med minst 5 års anställning och en månads påbyggnadsutbildning
Hauptbrandmeister överbrandmästare, urval efter minst 4 års anställning i närmast lägre grad och sex månaders påbyggnadsutbildning
Brandassistent biträdande brandinspektör
Oberbrandassistent biträdande brandinspektör, med minst 4 års anställning och en månads påbyggnadsutbildning
Brandinspektor brandinspektör
Brandexperte brandingenjör
Oberbrandexperte brandingenjör, med minst 4 års anställning och en månads påbyggnadsutbildning
Branddirektor brandöveringenjör, med minst 4 års anställning i närmast lägre grad och en månads påbyggnadsutbildning

Brandchefen är antingen Oberbrandexperte eller Branddirektor.[28]

Frivilliga brandkårerna i Sydtyrolens tjänstgöringsgrader
Frivillig brandkår[29] Anmärkning
Feuerwehrmann brandman
Gruppenkommandant-Stellvertreter biträdande styrkeledare
Gruppenkommandant styrkeledare
Zugskommandant-Stellvertreter biträdande insatsledare
Zugskommandant insatsledare
Kommandant-Stellvertreter biträdande brandchef
Kommandant brandchef

Brandförsvaret i Trento[redigera | redigera wikitext]

Det självstyrande landskapet Trento har ett eget brandförsvar. Landskapets brandförsvar är en arvtagare till den kommunala brandkåren i staden Trento, som bildades 1863. Kommunala brandkårer hade ansvaret för brandväsendet till 1935 då en länsbrandkår bildades. När det italienska brandväsendet förstatligades 1941 införlivades länsbrandkåren i det statliga brandförsvaret. I kraft av autonomlagstiftningen övertog regionen Trentino-Alto Adige 1954 ansvaret för brandväsendet och ett regionalt brandförsvar skapades. År 1978 delegerade regionen ansvaret för brandväsendet till de två självstyrande landskapenTrento respektive Sydtyrolen. Som ett resultat av denna delegation, skapade landskapet Trento 1983 ett eget brandförsvar. År 1990 inordnades brandförsvaret i en större myndighet för brandförsvar och befolkningsskydd.[30]

Brandförsvaret i Valle d’Aosta[redigera | redigera wikitext]

Den delvis franskspråkiga autonoma regioen Valle d'Aosta har ett eget brandförsvarssystem baserat på regional lagstiftning.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Den centrala ledningen av brandförsvaret i Valle d'Aosta utövas av Commandement régional des sapeurs-pompiers de la Vallée d’Aoste med tre avdelningar: inspektionsbyrå, personalbyrå och frivilligbyrå.[31] Brandförsvaret är, sedan 2003 då yrkesbrandförsvaret blev ett regionalt ansvar, organiserat i Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, bestående av både yrkespersonal och frivillig personal. Traditionellt spelar det frivilliga brandförsvaret en större roll i regionen än i Italien i allmänhet. Det finns 76 frivilliga brandkårer i 73 av regionens 74 kommuner. Den frivilliga personalen består av 1 600 personer i tre tjänstgöringsklasser: aspiranter, aktiva brandmän och hjälppersonal.[32]

Brandkårernas i Valle d’Aosta grader
Yrkesbrandkårens tjänstegrader[33] Frivilliga brandkårernas tjänstgöringsgrader[34] Anmärkningar
- Aspirant Sapeur-Pompier -
- Auxiliaire Volontaire -
Sapeur-Pompier Sapeur-Pompier Volontaire -
Chef d'Equipe Chef d'Equipe Volontaire styrkeledare
Chef de Section Chef Detachement insatsledare
Technichien Inspecteur de Zone -
Direction Conseil de Direction -
Commandant Vice-President Volontaires -
Directeur President Volontaires -

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 7 augusti 2012. https://web.archive.org/web/20120807033007/http://www.ministerointerno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/dipartimenti/dip_vigili/. Läst 10 oktober 2009.  2009-10-10
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 mars 2010. https://web.archive.org/web/20100323163841/http://www.vigilfuoco.it/informazioni/organigramma/direzioni_centrali.asp?menu=2&livello=001. Läst 11 oktober 2009.  2009-10-10
 3. ^ [a b] http://www.vvfcarate.it/ITA_Storia_Ventennio.htm 2009-10-10
 4. ^ http://www.vvfcarate.it/ITA_Gradi_02g.htm 2009-10-10
 5. ^ http://www.vvfcarate.it/ITA_Gradi.htm 2009-10-10
 6. ^ http://www.vigilfuoco.it/informazioni/organigramma/direzioni_centrali.asp?menu=2&livello=013[död länk] 2009-10-10
 7. ^ "Il titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco è il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore)." Come diventare Vigile del fuoco ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 november 2011. https://web.archive.org/web/20111123205138/http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/viewPage.asp?s=781&p=4121. Läst 11 oktober 2009.  2009-10-10
 8. ^ Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" Art. 6. Corso di formazione per allievi vigili del fuoco. http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05217dl.htm 2009-10-10
 9. ^ [a b c d e f] Italienska Wikipedia: Qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 2012-05-23.
 10. ^ [a b] http://www.conapo.it/2007/SCHEMA_Decreto_distintivi_qualifica.pdf 2009-10-10
 11. ^ [a b c d] Gazzetta n. 50 del 29 febbraio 2012 Ministero dell'Interno: Decreto 10 febbraio 2012 Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco2012-05-23.
 12. ^ [a b c d] Enligt italienska Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_Forestale_dello_Stato
 13. ^ Art. 8. Promozioni alle qualifiche superiori http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05217dl.htm 2009-10-10
 14. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2007. https://web.archive.org/web/20070222153817/http://www.vigilfuoco.it/informazioni/norme_attivita_istituzionali/pdf/relazione.pdf. Läst 22 februari 2007.  Sid. 10 2009-10-10
 15. ^ Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" Art. 12. Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05217dl.htm 2009-10-10
 16. ^ Art. 14. Promozione a capo squadra esperto/ Art. 16. Promozione a capo reparto http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05217dl.htm 2009-10-10
 17. ^ Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" Art. 21. Nomina a vice ispettore antincendi/Art. 22. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione/Art. 23. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al corso di formazione/Art. 25. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05217dl.htm 2009-10-10
 18. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 10 oktober 2006. https://web.archive.org/web/20061010071228/http://www.vigilfuoco.it/informazioni/norme_attivita_istituzionali/pdf_norme/Decreto120406.pdf. Läst 10 oktober 2009.  2009-10-10
 19. ^ Art. 26. Promozione a ispettore antincendi/Promozione a ispettore antincendi esperto/Art. 29. Promozione a sostituto direttore antincendi/ http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05217dl.htm
 20. ^ Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" Art. 41. Accesso al ruolo dei direttivi/Art. 42. Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05217dl.htm 2009-10-10
 21. ^ Art. 44. Promozione a direttore-vicedirigente/Art. 46. Promozione alla qualifica di dirigente superiore http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05217dl.htm 2009-10-10
 22. ^ Dotazione organica dei ruoli del Cuorpo nazionale dei vigili fuoco2012-05-23.
 23. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 7 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071007171013/http://www.lfvbz.it/content.asp?lProductID=52251&sPageName=informationen&L=1. Läst 19 november 2010.  2010-11-19
 24. ^ http://www.provinz.bz.it/feuerwehrdienst/berufsfeuerwehr/geschichte.htm 2010-11-19
 25. ^ http://www.provinz.bz.it/feuerwehrdienst/berufsfeuerwehr/default.htm 2010-11-19
 26. ^ [a b] http://www.provinz.bz.it/feuerwehrdienst/berufsfeuerwehr/ausbildung.htm 2010-11-19
 27. ^ [a b] http://www.provinz.bz.it/personal/download/berufsbilder_funktionsebene.doc#brandmeister 2010-11-19
 28. ^ [a b] http://www.provinz.bz.it/feuerwehrdienst/berufsfeuerwehr/dienstgrade.htm 2010-11-19
 29. ^ http://www.ffoberolang.it/webseiteffo/index.asp?menupunkt=614 2010-11-19
 30. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 13 maj 2006. https://web.archive.org/web/20060513134825/http://www.protezionecivile.tn.it/frame.asp?Site=11&Area=26&Sect=17&Subs=34. Läst 10 oktober 2009.  2009-10-10
 31. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 22 januari 2010. https://web.archive.org/web/20100122005119/http://www.regione.vda.it/vvf/uffici/default_f.asp. Läst 9 april 2009.  2009-04-09
 32. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 5 maj 2008. https://web.archive.org/web/20080505223152/http://www.regione.vda.it/vvf/volontari/default_f.asp. Läst 9 april 2009.  2009-08-09
 33. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 7 april 2015. https://web.archive.org/web/20150407223603/http://www.regione.vda.it/gestione/gestione_contenuti/allegato.asp?pk_allegato=398. Läst 9 april 2009.  2009-04-09
 34. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 april 2015. https://web.archive.org/web/20150408015228/http://www.regione.vda.it/gestione/gestione_contenuti/allegato.asp?pk_allegato=399. Läst 9 april 2009.  2009-04-09

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]