Brottsrubricering

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Brottsrubricering är en hänvisning till en bestämd brottsbeskrivning i lagen vid åtal för ett begånget brott. En brottsrubricering framställs genom att en gärning kopplas samman med en bestämmelse i brottsbalken och därmed förklarar att den begångna handlingen är brottslig. Varje gärning skall, för att kunna ses som ett brott, motsvara en gärningsbeskrivande bestämmelse i strafflagstiftningen, och varje sådan bestämmelse namnger gärningen på något sätt, så att den till exempel kallas mord eller stöld. Brott kan benämnas som ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott.

Se vidare alfabetisk lista över brott enligt svensk lagstiftning. Jfr brottsbalken.