Brottsbalken

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Brottsbalken (1962:700) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag.

Innehåll

Brottsbalken består av tre avdelningar.

De olika brotten i brottskatalogen är i sin tur uppdelade på ett "normalbrott" och i anslutning till detta ofta ett grovt brott och ett ringa brott.

Som exempel kan nämnas stöld. Om stölden skett

 • efter intrång i bostad
 • om den avsett sak som någon bar på sig
 • om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel
 • om gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art
 • om gärningen avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada

är detta kriterier på att stölden ska bedömas som grov.[4]

Är stölden med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för snatteri.

Avdelningarna[redigera | redigera wikitext]

Första avdelningen[redigera | redigera wikitext]

1 kap. Om brott och brottspåföljder[redigera | redigera wikitext]

2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag[redigera | redigera wikitext]

Andra avdelningen[redigera | redigera wikitext]

3 kap. Om brott mot liv och hälsa[redigera | redigera wikitext]

4 kap. Om brott mot frihet och frid[redigera | redigera wikitext]

5 kap. Om ärekränkning[redigera | redigera wikitext]

6 kap. Om sexualbrott[redigera | redigera wikitext]

7 kap. Om brott mot familj[redigera | redigera wikitext]

8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott[redigera | redigera wikitext]

9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet[redigera | redigera wikitext]

10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott[redigera | redigera wikitext]

11 kap. Om brott mot borgenärer m.m.[redigera | redigera wikitext]

12 kap. Om skadegörelsebrott[redigera | redigera wikitext]

13 kap. Om allmänfarliga brott[redigera | redigera wikitext]

14 kap. Om förfalskningsbrott[redigera | redigera wikitext]

15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga[redigera | redigera wikitext]

16 kap. Om brott mot allmän ordning[redigera | redigera wikitext]

17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m.[redigera | redigera wikitext]

18 kap. Om högmålsbrott[redigera | redigera wikitext]

19 kap. Om brott mot Sveriges säkerhet m. m.[redigera | redigera wikitext]

20 kap. Om tjänstefel m. m.[redigera | redigera wikitext]

 • 1 § Tjänstefel
 • 2 § Upphävd genom lag (2012:301)
 • 3 § Brott mot tystnadsplikt
 • 4 § Avskilja myndighetsutövare
 • 5 § Åtalsangivelse
 • 6 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 7 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 8 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 9 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 10 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 11 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 12 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 13 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 14 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 15 § Upphävd genom lag (1975:667)

21 kap. Om brott av krigsmän[redigera | redigera wikitext]

22 kap. Om landsförräderi m. m.[redigera | redigera wikitext]

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott[redigera | redigera wikitext]

24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet[redigera | redigera wikitext]

 • 1 § Nödvärn
 • 2 § Laga befogenhet att bruka våld
 • 3 § Laga befogenhet att bruka våld vid myteri
 • 4 § Nöd
 • 5 § Ansvarsfrihet för den som kommer till hjälp
 • 6 § Excess
 • 7 § Samtycke
 • 8 § Förmans order
 • 9 § Straffrättsvillfarelse

Tredje avdelningen[redigera | redigera wikitext]

25 kap. Om böter m.m.[redigera | redigera wikitext]

26 kap. Om fängelse[redigera | redigera wikitext]

27 kap. Om villkorlig dom[redigera | redigera wikitext]

28 kap. Om skyddstillsyn[redigera | redigera wikitext]

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift[redigera | redigera wikitext]

30 kap. Om val av påföljd[redigera | redigera wikitext]

31 kap. Om överlämnande till särskild vård i vissa fall[redigera | redigera wikitext]

32 kap. Om överlämnande till särskild vård för unga[redigera | redigera wikitext]

33 kap. Om avräkning av anhållnings- och häktestid m. m.[redigera | redigera wikitext]

34 kap. Vissa bestämmelser om sammanträffande av brott och förändring av påföljd[redigera | redigera wikitext]

35 kap. Om bortfallande av påföljd[redigera | redigera wikitext]

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild rättsverkan av brott[redigera | redigera wikitext]

37 kap. Om nämnderna[redigera | redigera wikitext]

38 kap. Rättegångsbestämmelser m.m.[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Första avdelningen https://lagen.nu/1962:700#K1P1
 2. ^ Andra avdelningen https://lagen.nu/1962:700#K3
 3. ^ Tredje avdelningen https://lagen.nu/1962:700#K25
 4. ^ https://lagen.nu/1962:700#K8P4

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]