Brottsbalken

Från Wikipedia

Brottsbalken (1962:700) (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar:

De olika brotten i brottskatalogen omfattar en normalnivå och i anslutning till detta ofta ett grovt brott och ett ringa brott. Som exempel kan nämnas stöld. Kriterier för att en stöld ska bedömas som grov är att den skett efter intrång i bostad, avsett sak som någon bar på sig, gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel, gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art alternativt gärningen avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.[4] Om stölden med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa, döms för ringa stöld (tidigare benämnt snatteri innan en lagändring 2017). Vissa brott, exempelvis djurplågeri och falsk tillvitelse, har endast en normalnivå och saknar en grov variant av brottet.

Avdelningarna[redigera | redigera wikitext]

Första avdelningen[redigera | redigera wikitext]

1 kap. Om brott och brottspåföljder[redigera | redigera wikitext]

2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag[redigera | redigera wikitext]

Andra avdelningen[redigera | redigera wikitext]

3 kap. Om brott mot liv och hälsa[redigera | redigera wikitext]

4 kap. Om brott mot frihet och frid[redigera | redigera wikitext]

5 kap. Om ärekränkning[redigera | redigera wikitext]

6 kap. Om sexualbrott[redigera | redigera wikitext]

7 kap. Om brott mot familj[redigera | redigera wikitext]

8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott[redigera | redigera wikitext]

9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet[redigera | redigera wikitext]

10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott[redigera | redigera wikitext]

11 kap. Om brott mot borgenärer m.m.[redigera | redigera wikitext]

12 kap. Om skadegörelsebrott[redigera | redigera wikitext]

13 kap. Om allmänfarliga brott[redigera | redigera wikitext]

14 kap. Om förfalskningsbrott[redigera | redigera wikitext]

15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga[redigera | redigera wikitext]

16 kap. Om brott mot allmän ordning[redigera | redigera wikitext]

17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m.[redigera | redigera wikitext]

18 kap. Om högmålsbrott[redigera | redigera wikitext]

19 kap. Om brott mot Sveriges säkerhet m.m.[redigera | redigera wikitext]

20 kap. Om tjänstefel m.m.[redigera | redigera wikitext]

 • 1 § Tjänstefel
 • 2 § Upphävd genom lag (2012:301)
 • 3 § Brott mot tystnadsplikt
 • 4 § Avskilja myndighetsutövare
 • 5 § Åtalsangivelse
 • 6 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 7 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 8 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 9 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 10 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 11 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 12 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 13 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 14 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 15 § Upphävd genom lag (1975:667)

21 kap. Om brott av krigsmän[redigera | redigera wikitext]

22 kap. Om landsförräderi m.m.[redigera | redigera wikitext]

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott[redigera | redigera wikitext]

24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet[redigera | redigera wikitext]

 • 1 § Nödvärn
 • 2 § Laga befogenhet att bruka våld
 • 3 § Laga befogenhet att bruka våld vid myteri
 • 4 § Nöd
 • 5 § Ansvarsfrihet för den som kommer till hjälp
 • 6 § Excess
 • 7 § Samtycke
 • 8 § Förmans order
 • 9 § Straffrättsvillfarelse

Tredje avdelningen[redigera | redigera wikitext]

25 kap. Om böter m.m.[redigera | redigera wikitext]

26 kap. Om fängelse[redigera | redigera wikitext]

27 kap. Om villkorlig dom[redigera | redigera wikitext]

28 kap. Om skyddstillsyn[redigera | redigera wikitext]

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift[redigera | redigera wikitext]

30 kap. Om val av påföljd[redigera | redigera wikitext]

31 kap. Om överlämnande till särskild vård i vissa fall[redigera | redigera wikitext]

32 kap. Om överlämnande till särskild vård för unga[redigera | redigera wikitext]

33 kap. Om avräkning av anhållnings- och häktestid m.m.[redigera | redigera wikitext]

34 kap. Vissa bestämmelser om sammanträffande av brott och förändring av påföljd[redigera | redigera wikitext]

35 kap. Om bortfallande av påföljd[redigera | redigera wikitext]

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild rättsverkan av brott[redigera | redigera wikitext]

37 kap. Om nämnderna[redigera | redigera wikitext]

38 kap. Rättegångsbestämmelser m.m.[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Första avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 2. ^ Andra avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 3. ^ Tredje avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 4. ^ https://lagen.nu/1962:700#K8P4

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]