Hoppa till innehållet

Buffertformeln

Från Wikipedia

Buffertformeln eller Henderson-Hasselbalch-ekvationen är en formel för beräkningen av pH i en buffertlösning. Den kan skrivas som

där [A] är koncentrationen av buffertens basform och [HA] är koncentrationen av buffertens syraform. I formeln ingår också buffertens pKa. En mer precis form av buffertformeln använder aktiviteter istället för koncentrationer.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Lawrence Joseph Henderson beskrev 1908 en ekvation för kolsyras buffertverkan. Karl Albert Hasselbalch skrev 1916 om ekvationen på logaritmform och med S.P.L. Sørensens pH-beteckning, vilket ledde till buffertformeln som vi känner den idag.[1]

Härledning[redigera | redigera wikitext]

Härledningen av buffertformeln utgår från buffertens syras syrakonstant. Syran HA och basen A (från något salt) blandas med vatten (H2O) i sådana proportioner att syrakoncentrationen är låg. I lösningen finns då jämvikten:

Formeln för syrakonstanten blir då:

där

Eftersom vattenkoncentrationen i de flesta fall vida överstiger de andra koncentrationerna (och därmed aktiviteterna) kan den sättas till 1, därmed kan ekvationen skrivas om till:

som i sin tur kan skrivas om till:

Genom att ta 10-logaritmen på båda sidor och ta de negativa värdena erhålls:

där man i den senare likheten utnyttjar logaritmlagarna. För utspädda lösningar är −log10{H3O+} = pH, och genom att använda beteckningen p för −log10 får vi:

För att använda koncentrationer görs approximationen:

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Grogono, Alan W. (november 2009). ”Acid-Base Tutorial: History”. http://www.acid-base.com/history.php. Läst 4 mars 2010.