Kolsyra

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kolsyra
StrukturformelKalottmodell
Systematiskt namn Divätekarbonat
Kemisk formel H2CO3
Molmassa 62,03 g/mol
Utseende Färglös lösning i vatten
CAS-nummer 463-79-6
SMILES C(=O)(O)O
Egenskaper
Densitet Vattenlösning: 1,0 g/cm³
Löslighet (vatten) löslig g/l
Faror
Huvudfara Ingen
NFPA 704 Ingen
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Bubblor av koldioxid som bildas när kolsyra sönderdelas i vatten

Kolsyra (latinskt namn: Acidum carbonicum), divätekarbonat (engelska: Dihydrogen Carbonate), H2CO3, är en kemisk förening som uppkommer när koldioxid löser sig i vatten. Kolsyra är en mycket svag syra (pKa = 6,35) som inte kan koncentreras, eftersom koldioxid avges när vattenhalten blir för låg. Kolsyrans salter kallas karbonater.

Kolsyra är också en vardaglig benämning på de olösta koldioxidbubblor som finns i kolsyrade drycker.[1] Kolsyra är populärt att använda när man tillverkar läskedrycker, och den bildas även när socker jäses i en syrefattig miljö, exempelvis i öl, cider, mjöd och mousserande vin.

Jämvikter[redigera | redigera wikitext]

I vattenlösning är kolsyra i kemisk jämvikt med löst koldioxid, som i sin tur är i jämvikt med koldioxid i gasform. De bubblor man ser i kolsyrade drycker innehåller alltså i själva verket koldioxid, och endast 0,01 procent av den "lösta" koldioxiden i en kolsyrad vätska finns i form av kolsyra/divätekarbonat[2]. Eftersom kolsyra är en syra kan den också lämna ifrån sig en eller två positivt laddade vätejoner. Den negativt laddade jonen HCO3 kallas vätekarbonatjon och jonen CO32– kallas karbonatjon. Både vätekarbonat och karbonat är komplexa joner. Hur mycket av jonerna som bildas beror bland annat på lösningens pH – ju högre pH (det vill säga ju lägre koncentration av vätejoner), desto mer benägen är kolsyran att lämna ifrån sig vätejoner.

De jämvikter som koldioxid, kolsyra och dess joner deltar i vattenlösning kan skrivas:

Koldioxid i gasfas Leftrightarrow.gif Koldioxid löst i vatten.
Koldioxid löst i vatten + vatten Leftrightarrow.gif Kolsyra
Kolsyra Leftrightarrow.gif Vätekarbonatjon + vätejon
Vätekarbonatjon Leftrightarrow.gif Karbonatjon + vätejon

Salter av kolsyra[redigera | redigera wikitext]

Kolsyra reagerar med reaktiva metaller, främst alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller, under bildning av salter som kallas vätekarbonater och karbonater. Vätekarbonaterna innehåller vätekarbonatjonen HCO3; karbonaterna innehåller karbonatjonen CO32–.

Kolsyra i haven[redigera | redigera wikitext]

Koldioxid i atmosfären löser sig i havet och bildar kolsyra som försurar havet. Ökning av koldioxidhalten i atmosfären från t.ex. förbränning av fossila bränslen ökar försurningen av havet. Denna havsförsurning är ett allvarligt hot mot havens ekosystem.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ "kolsyra". NE.se. Läst 3 februari 2013.
  2. ^ "koldioxid". NE.se. Läst 4 februari 2013.
  3. ^ http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/hav/Hav-och-klimat/