CART

Från Wikipedia

CART eller Cart kan syfta på:

  • CART – tidigare namn på en amerikansk racingklass , se Champ Car
  • CART – en statistisk klassifikationsmetod, se Classification and Regression Trees
  • Cart (radio) – i rundradiosammanhang en förkortning i talspråk för en/ett cartridge, dvs. en kassett på svenska
  • Cart (flod) – en flod i Skottland
  • CAR-T-cellsterapi – ett helt nytt koncept för behandling vid cancer, se immunterapi