CPR

Från Wikipedia

CPR kan syfta på:

  • CPR – en tidigare medinflytande- och intresseorganisation för Sveriges civilpliktiga, se Civilpliktsrådet
  • CPR – en akut första hjälpen-behandling som ges omgående till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt avvikande andningsmönster cardiopulmonary resuscitation, se hjärt- och lungräddning
  • CPR-nummer – ett nummer som tilldelas personer för att identifiera dem hos olika myndigheter i Danmark
  • CPR – FN:s kommitté för ländernas ständiga representanter vid FN, se Committee of Permanent Representatives