Carl Jonas Almquist

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Carl Jonas Almquist, född i Uppsala 28 februari 1804, död 1844, teolog och prästman, sonson till Eric Jonas Almquist, kusin till Carl Jonas Love Almquist.

Almquist var son till biskopen i Härnösand Erik Abraham Almquist och blev därför landsman av Norrlands nation sedan blivit student i Uppsala 1821. Magister vid Uppsala universitet 1827 och docent i arabiska litteraturen 1830. Teol.lic. 1834 och vigd till präst 1836 blev han universitetsadjunkt (theologiae adjunct) och kyrkoherde i prebendepastoratet Näs sistnämnda år. Redan den 5 oktober samma år kallades han till professor (theologiae professor kalsenianus). Såsom prebende erhöll han nästföljande år kyrkoherdebeställningen vid Helga Trefaldighet. 1839 blev han utgivare av Ecklesiastik Tidskrift, tillsammans med sina kolleger C. E. Fahlcrantz och A. E. Knös.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Ståhl, M.L.: Nu lefvande professorer vid kongl. universiteterne i Upsala och Lund; med de uppgifter om hvar och en, som författaren kunnat inhämta., Lund 1840
  • Sveriges periodiska litteratur
Företrädare:
Israel Hwasser
Inspektor för Uplands nation
1840-1844
Efterträdare:
Otto Fredrik Tullberg