Centrum för teologi och religionsvetenskap

Från Wikipedia

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) är en centrumbildning inom Lunds universitet. Den ersatte från årsskiftet 2008/2009 den tidigare Teologiska institutionen vid universitetet. Den är den enda organisatoriska enheten som sorterar under universitetets teologiska fakultet.

Undervisning och forskning i teologi har bedrivits i Lund sedan universitetets grundande 1666. Först 1831 började man utbilda blivande präster för tjänst i Svenska kyrkan. Dessförinnan bedrevs prästutbildningen i Sverige vid de olika stiftsstädernas katedralskolor. Prästutbildningen förblev länge den största utbildningen vid universiteten.

Lundateologerna höll från 1930 fram till 1990-talet till i "Theologicum" - nuvarande Archaeologicum - vid Sandgatan, och hade sedan sina lokaler i en av de gamla sjukhusbyggnaderna på norra delen av Paradislyckan (Allhelgona Kyrkogata), tills man 2014 flyttades in i LUX, hus B (gamla Zoologihuset) på adressen Helgonavägen 3.[1][2]

Teologiska fakulteten har sedan 1925 givit ut Svensk teologisk kvartalskrift.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Joh. Jac. von Döbeln Regiæ Academiæ Lundensis Historia a prima ejus ætate ad finem Anni MDCCXXXVIII. 1–3. 1740–1742.
  • P.G. Ahnfelt, Lunds universitets historia 1. 1869.
  • Martin Weibull & Elof Tegnér, Lunds universitets historia 1668–1868. 1–2. 1868
  • Jerker Rosén, Gösta Johannesson, Krister Gierow & Jörgen Weibull, Lunds universitets historia 1668–1968. 1–4. 1968.
  • Theologicum i Lund. Undervisning och forskning i tusen år. Red. av Birger Olsson, Göran Bexell & Göran Gustafsson. 2001
  • Lunds universitet under 350 år. Historia och historier. Red. av Björn Magnusson Staaf & Fredrik Tersmeden. 2016.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]