Circuit bending

Från Wikipedia
Circuit bending workshop

Circuit bending, kretsböjning, är en metod varigenom det går att få elektroniska kretsar att göra saker som de ursprungligen inte var tänkta eller designade för. Det går till exempel att få elektroniska leksaker med inbyggda funktioner för ljud att ge ifrån sig andra ljud och på så sätt har ett nytt instrument skapats.