Commercial-off-the-shelf

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Commercial-off-the-shelf (COTS) är en beteckning på mjukvara eller hårdvara som kan köpas eller licencieras från en öppen marknad i motsats till egenutvecklad eller beställningsutvecklad mjuk- eller hårdvara. Kallas i många segment av IT-branschen för standardprogram eller standardprodukter eftersom de är skapade som standardiserade kopior i syfte till för massdistribution.

Valet mellan att använda COTS eller egenutvecklade komponenter är inte alltid självklart.

Fördelar:

  • Företaget behöver inte avsätta resurser för utveckling av komponenter som inte anses vara affärmässigt unika (core)
  • Produkten kan antas dra nytta av extern teknikutveckling med mycket mindre egen insats
  • leveranslogistik och underhåll kan förenklas
  • Kunder får produkter där de i större utsträckning känner igen sig och kan dra nytta av redan gjorda investeringar, såväl materiella som immateriella (tex egen kompetens hos personal)

Nackdelar:

  • Förändringar i COTS-komponenter sker utanför företagets kontroll och är inte alltid till fördel för den egna produkten
  • Leverantörer och teknologier kan försvinna från marknaden
  • Integration och testning av den integrerade produkten måste ändå genomföras vilket i vissa fall är den största delen av kostnaden
  • De egenutvecklade komponenterna måste anpassas ensidigt vilket inte alltid ger optimala system

Tillgången på "fria" komponenter, som till exempel Linux, och den allt bättre kvaliteten på dessa har drivit på användandet av COTS under de senaste åren.