Community Art

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Community art är konstverk placerade och sprungen ur samhällelig miljö. Verken karaktäriseras av interaktion och dialog med det omgivande samhället och kan uttryckas I vilka media eller former som helst. Artister samarbetar med samhälleliga sammanhang som vanligtvis inte engagerar konstuttryck. Begreppet Community Art definierades mot slutet av 1960-talet när praktiken blev allt vanligare i USA, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Irland och Österrike. I de skandinaviska länderna betyder begreppet ofta samtida konstprojekt.