Dödsrossling

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Med dödsrossling menas den högljudda andningen av döende under de sista timmarna eller dygnen före döden.

Ljudet orsakas av att de berördas sväljningsreflex är nedsatt, vilket gör det svårare att svälja saliv eller slem. Detta orsakar i sin tur en obstruktion i luftvägarna (från svalget till bronkerna). De slappa svalgväggarnas slag mot varandra ger upphov till ljudet.

På sjukhus kan ljudet ibland uppfattas som skrämmande för övriga patienter. Det är en anledning varför den döende inkvarteras i ett enkelrum.