DN Debatt

Från Wikipedia

DN Debatt är den svenska dagstidningen Dagens Nyheters debattsida. Politiska utspel och nya rapporter presenteras ofta på DN Debatt och refereras sedan i andra medier. Amanda Johansson-Murie är redaktör sedan januari 2022.[1]

DN Debatt anses vara ett av Sveriges mest inflytelserika debattforum och är ofta den plats där politiska partier lanserar större reformförslag. Under riksdagsåret 2007–8 citerades texter som publicerats på DN Debatt i ungefär 50 motioner eller riksdagsdebatter.[2]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Under 1950-talet upplät Dagens Nyheter plats på sin ledarsida för signerade texter från politiker och ämbetsmän. Utrymmet för texterna ökades under 1970-talet.

Göran Beckérus anställdes 1976 vid ledarredaktionen, som dess första medarbetare med journalistisk bakgrund. Han fick i uppdrag att redigera de signerade artiklarna under vinjetterna DN Debatt och DN Hörna. Beckérus strävade efter att urvalet av artiklar skulle ske enligt journalistiska principer, dvs att de skulle ha nyhetsvärde. Han gjorde sidan mer oberoende av ledarredaktionen, och visade exempelvis inte artiklarna i förväg för chefredaktören. I maj 1984 lyftes DN Debatt till sist bort från ledarmaterialet och fick en egen sida i tidningen.[3] Efter konflikter med ledarredaktionen tvingades Beckérus till sist lämna redaktörskapet, med motivationen att han suttit för länge på posten.[3] Han ersattes av sin medredaktör Mats Bergstrand, som kom att leda sidan under de följande sjutton åren.

Redaktörer[redigera | redigera wikitext]

Urval och artiklar[redigera | redigera wikitext]

Redaktören Nils Öhman publicerade 2016 en omfattande FAQ om sidan som uppdateras löpande. Där poängteras hur viktigt det är att artiklarna har ett nyhetsinnehåll och att redaktionen numera sällan beställer artiklar.[4]

Bo G. Andersson förklarar i en analys av debattmaterialet under hans första år som redaktör, att ett absolut krav på artiklarna är att de är skrivna exklusivt för DN Debatt. De får alltså inte ha varit publicerade någon annanstans. Dessutom skiljer han tydligt på debattartikelns uppgift att skapa opinion, och den traditionella nyhetsartikelns strikta krav på saklighet och opartiskhet. Bo G. Andersson förklarar där att han skulle önska mer tid till att ta egna initiativ genom att kontakta experter på områden som tidningen vill uppmärksamma.[5]

I en undersökning av DN Debatt 1995 uppskattade sidans dåvarande redaktör Mats Bergstrand att omkring 35-40 procent av artiklarna på sidan var initierade av redaktionen, antingen genom att Bergström kontaktade skribenter som han ansåg har något intressant att komma med eller genom att en skribent kontaktade redaktionen och att Bergstrand efter samråd med skribenten beställde en artikel. Undersökningen från 1995 visade också att personer som representerade någon organisation var klart överrepresenterade bland skribenterna på sidan. Bland partierna var Socialdemokraterna överrepresenterade 1995, liksom vid en tidigare undersökning 1989 då även Folkpartiet var överrepresenterat.[6]

I en undersökning som år 2010 gjordes av Uppsalastudenterna Niels Selling och Anders Utbult och PR-byrån Agenda PR är sju av tio debattörer män. Allianspartierna upptar cirka dubbelt så stort utrymme som de rödgröna partierna. Samma undersökning visar även att det samhällsområde som diskuteras mest gäller socialpolitik och vård, som står för cirka en femtedel av artiklarna.[2]

DN Debatt har kritiserats för att vara både höger- och vänstervriden. En annan diskussion kring sidan rör eventuella problem med DN:s dominerande roll och möjligheter att styra debatten, liksom relationen mellan DN Debatt och ledarredaktionen på tidningenn.[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Amanda Johansson-Murie | Journalisten”. www.journalisten.se. https://www.journalisten.se/folk/pa-nya-jobb/amanda-johansson-murie-0. Läst 9 mars 2023. 
  2. ^ [a b] ”Vem får plats i debattens finrum?”. Agenda PR. 1 juni 2009. Arkiverad från originalet den 13 september 2015. https://web.archive.org/web/20150913210736/http://www.agendapr.se/images/stories/Vem_far_plats_i_debattens_finrum.pdf. Läst 16 augusti 2010. 
  3. ^ [a b c] Paul Frigyes (4 maj 2000). ”DN Debatt - en tribun för åsikter Mäktige Mats”. Journalisten. Arkiverad från originalet den 25 oktober 2008. https://web.archive.org/web/20081025044616/http://www.journalisten.se/artikel/1256/dn-debatt-en-tribun-foer-asikter-maektige-mats. Läst 9 mars 2023. 
  4. ^ Öhman, Nils (27 september 2016). ”Frågor och svar om DN Debatt” (på svenska). http://www.dn.se/debatt/fragor-och-svar-om-dn-debatt. Läst 10 januari 2017. 
  5. ^ Andersson, Bo G (8 juli 2010). ”DN Debatt. Året i siffror”. Dagens Nyheters debattredaktion. http://www.dn.se/debatt/sa-jobbar-dns-debattredaktion. Läst 16 augusti 2010. 
  6. ^ Lindström, Marie (4 maj 2000). ”DN Debatt”. Rådet för mångfald inom massmedierna. Arkiverad från originalet den 28 april 2005. https://web.archive.org/web/20050428143904/http://sweden.gov.se/content/1/c4/37/14/146e4aa5.pdf. Läst 12 augusti 2010. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]