Dag Edholm

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Dag Edholm, född 1944, är präst i Svenska kyrkan, organolog, orgelkonsult och författare med särskild inriktning på orglar. Förutom ett stort antal böcker och artiklar om orglar och orgelbyggare har han även författat flera kyrkobeskrivningar. 2001 erhöll han Svenska Kyrkans Församlingsförbunds kulturpris för sin forskning och dokumentation kring svensk orgelbyggarhistoria.

Bibliografi (urval)[redigera | redigera wikitext]

Böcker och skrifter om orglar och orgelbyggare


Artiklar om orglar och orgelbyggare

 • Alfred Österdahl – uppfinnare, konstruktör, tekniker och verkmästare (Orgelforum 2/2006 s. 28-31).
 • Almby kyrkas orglar. Utg av Almby församling 2007.
 • Antik läroverksorgel i Stockholm [Norra Real] (Orgelforum 2/2004 s. 78-79)
 • A.V.Lundahl och Sveriges första rörpneumatiska orglar (Orgelforum 3/2012, s. 19-29.
 • Bland gömda och glömda orglar i Norrköping: Fängelsekyrkan, Synagogan, Hörsalen] (SKM 9 AB 1978, s. 138-139).
 • Cahmanpositivet i Berga kyrka – en sorglig orgelhistoria (Orgelforum 1/2005 s. 43-44).
 • Daniel Stråhleorgeln i Strömsholms slottskapell (Orgelforum 1/ 1983 s. 39).
 • De tidigaste orglarna i Stockholms Storkyrka (Orgelforum 4/2004 s. 178-180).
 • Den senromantiska orgeln i Sverige. En studie av den klangliga och tekniska utvecklingen (The *I nterpretation of Romantic and Late-Romantic Music. Papers read at The International Organ Symposium Stockholm 3-12 September 1998. Musikvetenskapliga serien Uppsala nr 51, Uppsala 2002, s. 139-160).
 • Den senromantiska orgeln i Sverige. Klanglig och teknisk utveckling 1860-1930 (Orgelforum 2/2000 s. 62-78).
 • E.A. Setterquist, Hallsbergsklockaren som blev stororgelbyggare (SKM 7 AB, 1980 s. 116-117).
 • E.A.Setterquists orgel i Arboga S:t Nicolai kyrka – en syntes av svensk och fransk orgelromantik. (Orgelforum 2/2205 s. 73-77)
 • Elfström-orgel i biljardsalong snart hemlös: Ett kulturarv att rädda? [om orgeln på Hammarby herrgård i Västmanland] (Orgelforum 1/2001 s. 39-40).
 • En av Sveriges äldsta rörpneumatiska orglar. Setterquistorgeln i Estuna kyrka. (Orgelforum 4/2008 s. 35)
 • En katedralorgel i miniatyr. Setterquistorgeln i Norrby kyrka. (Orgelforum 1/2002 s. 31-34).
 • En Marcussenorgel på den svenska västgötaslätten. (Orglet 1/2015, s. 53-59).
 • En okänd Gustaf Anderssonorgel i Örebro [Trefaldighetskyrkan] (KMT 5, 1985 s. 68).
 • En okänd Åkerman & Lundorgel i "orglarnas stad" (Orgelforum 1/ 1987, s. 26-27).
 • En orgelklenod i hjärtat av Stockholm [Schwanorgeln i Finska kyrkan] (KMT 3 AB, 1984 s. 93).
 • ”En af de största och förnämsta i Riket". Om orgelbygget i Stockholms Storkyrka 1791-96. (S:t Eriks årsbok 1996, s. 64-82, Stockholm 1996).
 • En 150-årig Gotlandsorgel och dess upphovsman [Hogrän, O.N.Lindqvist]. (Orgelforum 1/2010 s. 35-37).
 • Ett orgelpositiv i form af Chiffonie. (Orgelforum 3/2009 30-31).
 • Ett skånskt orgelöde - om Johan Georg Amdors orgel i Östra Ljungby kyrka (Orgelforum 2/1989 s. 5-6).
 • Falsterboorgeln - ett klingande minnesmärke (SKM 7 AB, 1978 s. 111-112). ---
 • Franz Boll en tidig svenska orgelbyggare. (Orgelforum 2/2009 s. 23-26)
 • Frimurarordens orglar i Stockholm - en dold orgelskatt. (SKM 2 (1987) s. 25-27).
 • Frimurarordens orglar i Stockholm - ett försök till historik [Omarbetad. version av föreg.] (Orgelforum 2/1987 s. 48-53)
 • Fritungstämmor i svenskt orgelbyggeri - ett 200-årsminne (Orgelforum 1/1995 s. 45-47).
 • Gamla orgeln i Österjörns kyrka (Orgelforum 3/2003 s. 87-89).
 • Georg Woytzig – en invandrad orgelbyggare i Sverige vid 1600-talets slut (Orgelforum 3/2013 s. 39-48).
 • Harry Moberg till minne. (Orgelforum 2/1992 s. 26).
 • Häradsskrivaren Pehr Gullbergson, en Uppländsk orgelbyggare. (Orgelforum 2-2011 s. 24-26).
 • Inventeringen – 177 orglar i 117 kyrkor [Stockholms stift]. Stockholms stift utg. Orgelliv – sju sekel i Stockholms stifts kyrkor, DZS Slovenien 2012, s. 108-285.
 • Jonas Rudberus, prost, musiker, orgelbyggare och entreprenör. (Släkt och hävd 1/2016, s. 19-26).
 • Jonas Samuel Strand. En sörmländsk orgelbyggare, organist och lärare i orgelbyggeri (Orgelforum 2-2014 s. 7-15).
 • Karl Gustaf Klingberg – klockare och orgelbyggare i Lerbäck (Strödda annotationer nr 53, Februari 2015, 3-4).
 • Kaspar Thorsell – en av de mindre kända göteborgsorgelbyggarna (Orgelforum 4/2006 s. 10-11)
 • Kring Oskar Lindbergs hemorglar i Insjön och bygdeorgelbyggeriet i Dalarna under 1800-talet. (Orgelforum 3, 1993 s. 6-11).
 • Kyrkans orglar [Gustav Vasa kyrka, Stockholm] (Gustav Vasa församling utg. Gustaf Vasa kyrka – de första 100 åren, s. 73-88, Stockholm 2007)
 • Kyrkorglar i Strängnäs stift [inventering] (Strängnäs stift utg. Klanger från fyra sekel. Kyrkorglar i Strängnäs stift, Värnamo 2011, s. 73-227.
 • Magnus Gabriel de la Gardie, Jonas Rudberus och orgelbygget i Varnhems klosterkyrka 1673. (Orgelforum 3/1999 s. 114-120.
 • Mekaniska frikombinationer hos E.A.Setterquist & Son – en teknisk innovation i den senromantiska orgeln. (Orgelforum 1/2010 s. 38-39).
 • Nygammal orgel till Knista kyrka. (Orgelforum 2/2013 s. 44)
 • Några blad ur det svenska bygdeorgelbyggeriets historia (Orgelforum 1/1980 s. 21-26).
 • Några studier kring ombyggnaden av Tyresö kyrkas Strandorgel 1932. (Orgelforum 3/2010 s. 15-19).
 • Orgelbygge med förhinder. När Kumla kyrka fick orgel 1842-45 (Orgelforum 2-2014, s.16-19).
 • Orgeljubiléum. Marcussenorgeln i Synagogan, Norrköping 150 år. (Orgelforum 1/2009 s. 32)
 • Orgeln i Krageholms slottskyrka - en av de minst kända, men klangskönaste i Lunds stift. (Lunds stifts julbok 67 (1975) s.112-115).
 • Orglarna i Kungs-Husby kyrka och Jönköpings frimurarloge (KMT 2, 1984 s. 20-21).
 • Oskar Lindbergs orgelsamling - bevarad bygdekultur från 1800-talet (SKM 9 AB 1979, s. 159-160).
 • Provinsiellt orgelbyggeri i Ärkestiftet under 1800-talet -förekomst och utbredning (Svenskt Gudstjänstliv 51/52 1980 s. 13-26).
 • Präst, mekaniker, orgelbyggare och zoolog. Hallandsprosten Gustaf Fredrik Hjortberg - en allkonstnär för 200 år sedan (Orgelforum 2/1992 s. 3-6).
 • Rasmus Nilsson i Malmö - ett skånskt orgelbyggaröde (Orgelforum 1/1990 s. 26-30).
 • Rekord i återanvändning [Orgeln från S:t Olovs kapell i Stockholm. Nu i Gotlands fornsal, Visby] (Orgelforum 1/1989 s. 4).
 • Samuel Enger död. (Orgelforum 1/1994 s. 54-56).
 • 600 års orgelhistoria i Strängnäs stifts kyrkor (föreläsningar hållna vid Strängnäs stiftshistoriska sällskaps årsmöten 1997-2004 s. 127-139), Strängnäs stiftshistoriska sällskap, Eskilstuna 2005.
 • 600 år av orgelhistoria i Strängnäs stifts kyrkor (Strängnäs stift utg. Klanger från fyra sekel. * * * * * Kyrkorglar i Strängnäs stift, Värnamo 2011, s. 19-30.
 • Setterquistorgeln i Örebro S:t Nikolai kyrka. En stor romantisk/symfonisk orgel som borde ha bevarats till eftervärlden. (Orgelforum 2/2011 s. 17-20).
 • Setterquistorgeln i Ödeby restaurerad. (Orgelforum 3/2005 s. 130-131).
 • Sju sekels orgelhistoria i stiftets kyrkor (Stockholms stift utg. Orgelliv. Sju sekel i Stockholms stifts kyrkor, DZS Slovenien 2012, s. 51-68.
 • Skandiaorgeln - gömd, men inte glömd. (Orgelforum 2/1994 s.10-14).
 • Skolorgel renoverad [Karlskrona] (Orgelforum 3/1996, s. 21, Stockholm 1996)
 • Skolorglar i Stockholm ljuder åter [Bromma Gymnasium, Gustav Vasa Gymnasium, Kungsholms Gymnasium, Manillaskolan och f.d. Sveaplans Gymnasium] (Orgelforum 3/1996 s. 25 f, Stockholm 1996).
 • Sliten och gammal duger också någonting till - om en illa medfaren Setterquistorgel [Ervalla] som fick nytt liv. (Orgelforum 2/1997 s. 3-6).
 • Slutspelat i Storstockholms skolor [om vandalisering, rivning och försäljning av orgelverken i Storstockholms skolor] (Orgelforum 3/1991 s. 4-7).
 • Sofia kyrkas orgel invigd. (Orgelforum 2/2013 s. 45-46).
 • Strandorgeln i Högsjö gårdskapell (Till hembygden 71, 1974 s. 147-149).
 • Strindberg, Gustaf Mankell och Strandorgeln i Jacobs kyrka (Orgelforum 1/1992 s. 15-19).
 • Svensk orgelrörelse på Sörmländska landsbygden – Grönlunds orgeln i Bergshammars kyrka. (Orgelforum 3/2009 s. 24-23).
 • Sveriges äldsta skolorgel återinvigd [Örebro, Karolinska skolan]. (Orgelforum 4/1993 s. 37 f).
 • ”Till prydnad för Guds hus och förbättring av kyrkosången” – 600 år av orgelbyggande i länets kyrkor (i Estrid Esbjörnsson: Kyrkor i Örebro län – en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader, Örebro 2000, s. 32-39).
 • Tre orgelpositiv från 166-, 1700- och 1800-talet [Krageholms slottskyrka, Vällinge kapell, Ansgarskapellet, Björkö] (Orgelforum 4/2011 s. 37-43.
 • Två gamla Sörmlandsorglar [Överselö, Blacksta]. (Orgelforum 4/2009 s. 42-44).
 • Vårfrukyrkans orgel i Skänninge, ett 50-årsjubliéum (Orgelforum 3/1989 s. 22-25).
 • 1600-talspositivet i Krageholms slottskyrka. En okänd orgelklenod i Lundastiftet (SKM 10 AB, 1973 s. 177-178).
 • Änglaeffekt eller bondfångeri – om fjärrverket som musik- och orgelhistorisk företeelse i svenskt orgelbyggeri (Orgelforum 1/2004 s. 36-39).
Andra ämnen

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]