Hoppa till innehållet

Dataintrång

Från Wikipedia

Dataintrång innebär att olovligen tränga in i ett datorsystem där data behandlas, lagras eller överförs elektroniskt.

I många länder är dataintrång olagligt.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige är dataintrång ett brott enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken. "För dataintrång döms den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatisk behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in sådan uppgift, om inte brottet uppfyller rekvisiten för något av brotten

Påföljden är böter eller fängelse i högst två år.

Den senaste svenska lagändringen (SFS 2007:213), som föranleddes med anledning av Sveriges implementering av Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet, innebar att även Denial of Service-attacker kriminaliserades.[1]

Enligt BRÅ ökade antalet anmälda bedrägerier med hjälp av internet med 27 procent till 9 030 brott under 2012. Samtidigt ökade även antalet anmälda dataintrång med 99 procent till 2 920 brott.[2]

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland är dataintrång ett brott enligt Strafflagen 38 kap. 8 §.[3] "Den som genom att göra bruk av en användaridentifikation som han inte har rätt till eller genom att annars bryta säkerhetsarrangemang obehörigen tränger in i ett datasystem där data behandlas, lagras eller överförs elektroniskt eller med någon annan sådan teknisk metod eller i en särskilt skyddad del av ett sådant system, skall för dataintrång dömas till böter eller fängelse i högst ett år."

För dataintrång döms också den som utan att tränga in i datasystemet eller en del av detta med tekniska specialanordningar obehörigen tar reda på information som finns i ett sådant datasystem som avses i 1 mom."

USA[redigera | redigera wikitext]

Dataintrång är i USA specifikt reglerat i lagen Computer Fraud and Abuse Act.[4] Se 18 USC § 1030 (a)[5]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]