Datastruktur

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En datastruktur är i datavetenskap en struktur för organisering av data. I många fall kan valet av datastruktur vara kritiskt för att få algoritmer att arbeta effektivt.

I designen av många sorters program är valet av datastrukturer primärt ur designhänsyn, eftersom erfarenhet från konstruktion av storskaliga system har visat att svårigheten att implementera och kvaliteten på det slutliga resultatet beror i hög grad på valet av datastruktur. Efter valet av datastruktur blir algoritmerna tämligen uppenbara. Ibland går designprocessen baklänges - datastrukturer väljs utifrån vilka algoritmer som fungerar bäst för att lösa vissa nyckelproblem, men i vilket fall är valet av lämplig datastruktur avgörande för resultatet.

Denna insikt har gett upphov till många formaliserade designmetoder och programspråk i vilka datastrukturer, i stället för algoritmer, är nyckelfaktor. Objektorienterade programspråk som C++ och Java är en grupp av språk som visar denna filosofi.

Ofta används begreppet abstract data structure (abstrakt datastruktur) ADT, för att definiera en datastrukturs beteende frånkopplat dess konkreta implementering.

Exempel på datastrukturer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]