Hoppa till innehållet

De homeriska hymnerna

Från Wikipedia

De homeriska hymnerna är samlingsnamnet på 33 antika grekiska hymner som troligen skrevs på 600- och 500-talen före Kristus av okända författare. Motiven är hämtade ur den grekiska mytologin och skildrar olika gudars uppgifter och betydelse. Sex av hymnerna är längre medan övriga 27 är kortare; 15 av de senare är kortare än tio verser. Hymnerna har av tradition tillskrivits Homeros, då de i likhet med Iliaden och Odysséen är skrivna på versmåttet daktylisk hexameter. De delar även flera språkliga, stilistiska och innehållsmässiga drag med Homeros verk, men har också drag som avviker från dessa.[1]

De samlade hymnerna gavs ut på svenska 1927 i översättning av Rudolf Röding.[2] En nyöversättning av Ingvar Björkeson gavs ut 2004, med parallelltext på svenska och grekiska.[3] Enskilda hymner har översatts till svenska av bland andra Esaias Tegnér, Nathan Söderblom och Vilhelm Ekelund.[1]

Hymnerna[redigera | redigera wikitext]

 1. Till Dionysos, 21 verser
 2. Demeterhymnen, 495 verser
 3. Till Apollon, 546 verser
 4. Till Hermes, 580 verser
 5. Till Afrodite, 293 verser
 6. Till Afrodite, 21 verser
 7. Till Dionysos, 59 verser
 8. Till Ares, 17 verser
 9. Till Artemis, 9 verser
 10. Till Afrodite, 6 verser
 11. Till Athena, 5 verser
 12. Till Hera, 5 verser
 13. Till Demeter, 3 verser
 14. Till gudarnas moder (Rhea, Kybele eller Gaia), 6 verser
 15. Till Herakles, 9 verser
 16. Till Asklepios, 5 verser
 17. Till dioskurerna, 5 verser
 18. Till Hermes, 12 verser
 19. Till Pan, 49 verser
 20. Till Hefaistos, 8 verser
 21. Till Apollon, 5 verser
 22. Till Poseidon, 7 verser
 23. Till Zeus, 4 verser
 24. Till Hestia, 5 verser
 25. Till muserna och Apollon, 7 verser
 26. Till Dionysos, 13 verser
 27. Till Artemis, 22 verser
 28. Till Athena, 18 verser
 29. Till Hestia, 13 verser
 30. Till Gaia, alltings moder, 19 verser
 31. Till Helios, 20 verser
 32. Till Selene, 20 verser
 33. Till dioskurerna, 19 verser

Källor[redigera | redigera wikitext]