Hoppa till innehållet

Depå

Från Wikipedia

Depå kan syfta på:

  • Aktiedepå – en typ av konto där man förvarar sina värdepapper
  • Bussdepå – ett garage för bussar
  • Depå (racing) – en plats på racerbanan där teamen har sina garage
  • Depå (spårväg) – en uppställningsplats för spårvagnar eller andra spårgående fordon
  • Järnvägsdepå – en service- och uppställningsplats där tåg
  • Oljedepå – en plats för förvaring av olja
  • Värdedepå – en plats eller depå för förvaring av värdesaker
  • Värdepappersdepå – en typ av konto där man förvarar sina värdepapper
  • Militär depå - en plats för lagring av militär material, rekrytering av soldater, utbildning av soldater och vid krig, ersättning av personal och material till frontlinjen.