Disponibel inkomst

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Disponibel inkomst är det belopp som man kan använda till konsumtion och sparande: Den beräknas som summan av de skattepliktiga inkomsterna (nettolön och bidrag) och skattefria bidrag, minus skatt och övriga negativa transfereringar. I Europa räknar man inte in kapitalvinst/kapitalförlust (förr: reavinst/reaförlust) i den disponibla inkomsten, men traditionell svensk statistik inkluderar också dessa. Notera att nyckeltalet inte innehåller "svarta" inkomster eller till exempel egen produktion i hemmet.

Den disponibla inkomsten är inte en fullständig mätare på ekonomisk välfärd men ger en bild av inkomstfördelningen i regionen. Köpkraft är disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.), vilket ofta innebär per hushåll och inte per person. Andra enheter är disponibel inkomst per capita vilket är disponibel inkomst per person.