Drill

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Drill har flera olika betydelser:

  • en utrotningshotad markattartad apa som lever i Afrika, se Drill (djur).
  • inom krigsväsen är det en form av exercis, en stundom förekommande benämning på manskapets eller de lägre truppavdelningarnas utbildning i stram hållning och rörelser; grundlig, men rent mekanisk utbildning. Ordet användes i Sverige redan i slutet av 1600-talet.
  • inom sjöfart, ett slags styrinrättning.
  • inom lantbruk, en upphöjd rad av odlade växter. Se drillkultur.
  • inom musik, ett upprepat, hastigt och jämnt angivande av en föreskriven huvudnot, omväxlande med närmast högre diatoniska not. Kommer ifrån italienskans trillo. Se Drill (musik).
  • inom dans, en gren som utövas i form av dans till modern musik, eller som en del av en vaktparad, med hjälp av olika redskap. Se Drill (dans).
  • Drill EP, en EP av Radiohead.