Hoppa till innehållet

Dubbel majoritet

Från Wikipedia

Dubbel majoritet avser, i samband med omröstningar, att det krävs att två majoritetsförhållanden samtidigt uppfylls för att ett beslut ska antas[1].

Termen kan i vissa sammanhang också användas för att beskriva att det föreligger en dubbelt så stor röstövervikt för ett visst förslag jämfört med ett annat (d.v.s. två tredjedelars majoritet – förhållande 2:1)[2]. På motsvarande sätt kan man prata om tredubbel majoritet, fyrdubbel majoritet (eller röstövervikt) o.s.v.

Exempel på användning av dubbel majoritet (i bemärkelsen två majoritetsförhållanden)[redigera | redigera wikitext]

  • För att Sveriges riksdag ska kunna ändra riksdagsordningen, vid endast ett beslut, krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för beslutet[3].
  • För beslut i Europeiska unionens råd krävs dubbel kvalificerad majoritet i bemärkelsen att 55 procent av rådsmedlemmarna och att dessa måste företräda medlemsstater som tillsammans omfattar minst 65 procent av unionens befolkning måste stödja förslaget för att det ska antas[4]. Se vidare Kvalificerad majoritet inom Europeiska unionen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Se t.ex. användning av termen "dubbel majoritet" i SOU 1952:8 s. 23 och Ds 2004:52 s. 134.
  2. ^ Se t.ex. användning av termen "dubbel majoritet" i riksdagsledamot Gizelius motion nr 26 från första kammaren 1918 eller s. 8 i Grimberg, Haglund, Holmén & Lessel, Svensk kommunal- och statskunskap, 1929.
  3. ^ Regeringsformen (1974:152) 8 kap. 17 §.
  4. ^ Artikel 238.1a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.