E-möte

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

E-möte, distansmöte, resfritt möte eller virtuellt möte är ett möte (sammanträde) som hålls utan att deltagarna samlas i samma utrymme. Sådana möten kan till exempel hållas som videokonferenser, telefonkonferenser eller webbmöten.

Ordet virtuell, som är motsatsen till fysisk, är passande då den gemensamma nämnaren för de olika teknikerna är att de möjliggör att genomföra möten där man inte behöver träffas fysiskt. Andra benämningar på denna form av möten är distansmöten, digitala möten eller smarta möten.

Denna form av möten på distans påverkar resmönster, framförallt genom att ersätta tjänsteresor (därav även termen resfria möten). Mötesformen har fått en allt större betydelse då projekt i allt större utsträckning sker med parter på många orter, genom globaliseringen också i olika länder och världsdelar.

De ökade resorna kan ha negativa effekter på hälsa, trivsel och miljö, vilka delvis kan undvikas genom resfria möten. Resfria möten är ofta också billigare.

Hur lämpligt det är att mötas virtuellt beror bland annat på vilken typ av verksamhet man bedriver, vad som diskuteras under mötena, och hur ofta man behöver träffas. Avgörande är även hur väl man lyckas införa resfria möten som ett naturligt mötesalternativ i en organisation.

Väl fungerade resfria möten ger även positiva effekter på organisationens lönsamhet och på personalens trivsel, vilket gör dem intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv.