Hållbar utveckling

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Hållbar utveckling har till mål att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Den innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar mänskligheten möter. 1970 började ”hållbarhet” användas för att beskriva en ekonomi ’’i jämvikt med grundläggande ekologiska stödsystem’’[1]. Begreppet ’‘hållbar utveckling’’ introducerades av Lester Brown 1981 och fick sin internationella spridning i samband med FN-rapporten ’‘vår gemensamma framtid’’ (1987), kallad Brundtlandrapporten[2]. I rapporten myntade kommissionen vad som har blivit den mest citerade definitionen av hållbar utveckling: ’’ Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’[3] .

Forskare inom många områden har belyst tillväxtens gränser [4][5]och ekonomer har lagt fram alternativ till en ’‘steady state’’[6] för att hantera problemen med konsekvenserna av den mänskliga utvecklingen på jorden.

Hållbarhetsutveckling[redigera | redigera wikitext]

Tre dimensioner[redigera | redigera wikitext]

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Man talar om tre olika dimensioner.:

 • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
 • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.[7]
 • Ekonomisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Svag och stark hållbarhet[redigera | redigera wikitext]

Definitionen av hållbarhet är föremål för diskussion. Man pratar om två sorters hållbarhet: svag och stark. Stark hållbarhet innebär att samhället inte tär på naturresurserna, medan de som förordar svag hållbarhet nöjer sig med att samhällets totala kapital inte minskar. Svag hållbarhet mäts genom att samhällets kapital delas upp på realkapital (Kr), naturkapital (Kn), human-kapital (Kh) och socialt kapital (Km). Samhällets totala kapital är K = Kr + Kn + Kh + Km och så länge K inte minskar är utvecklingen hållbar. Vid stark hållbarhet kan naturkapital och annat kapital inte räknas mot varandra på samma sätt, och man pratar om ett nödvändigt ”kritiskt naturkapital”. [specificera källa]

Systemteori[redigera | redigera wikitext]

På senare tid har systemteori tillämpats. Detta har lett till ett antal nya begrepp som införlivats i diskussionen:

Vagga till vagga[redigera | redigera wikitext]

Vagga till vagga (Cradle2cradle) är ett designparadigm där principen är att alla material antingen kan återvinnas i oändlighet eller komposteras, alltså elimineras avfall som koncept[9].

Politiken[redigera | redigera wikitext]

Enligt FN och EU ska alla länder ha en strategi för hållbar utveckling. EU har också uppmanat alla länder att ha ett råd för hållbar utveckling.[källa behövs] I Sverige var det Hållbarhetsrådet som var det rådet, det lades ner 2007.[10] Regeringen inrättade sedan en kommission för hållbar utveckling som vars uppdrag gällde fram till 2009.

Miljöstäder[redigera | redigera wikitext]

På flera platser i världen byggs det städer med hållbarhetsprofil. Exempelvis i Kina byggs staden Caofedian[11], i Förenade Arabemiraten byggs Masdar City[12], och i Kanada stadsdelen Toronto Waterfront[13].

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Stivers, R. 1976. The Sustainable Society: Ethics and Economic Growth. Philadelphia: Westminster Press.
 2. ^ Brundtland Commission (1987). Report of the World Commission on Environment and Development. United Nations.
 3. ^ Smith, Charles; Rees, Gareth (1998). Economic Development, 2nd edition. Basingstoke: Macmillan. ISBN 0-333-72228-0.
 4. ^ Meadows, D.H., D.L. Meadows, J. Randers, and W.W. Behrens III. 1972. The Limits to Growth. Universe Books, New York, NY. ISBN 0-87663-165-0
 5. ^ Meadows, D H; Randers and Meadows (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea Green Publishing. ISBN 978-1-931498-58-6.
 6. ^ Daly, H. E. 1973. Towards a Steady State Economy. San Francisco: Freeman. Daly, H. E. 1991. Steady-State Economics (2nd ed.). Washington, D.C.: Island Press.
 7. ^ Per Jacobsson. ”Mot ett hållbart samhälle”. Kungliga Tekniska högskolan. http://www.kth.se/hallbar. 
 8. ^ The nine planetary bounderies Stockholm resilience Centre. Hämtat 16 augusti 2012
 9. ^ Ohlin, Jonas. ”Sopfritt Kretslopp”. SvD. http://www.svd.se/naringsliv/sopfritt-kretslopp_6751955.svd. Läst 21 april 2013. 
 10. ^ Hellgren, Jenny (2008-08-20). ”2007: Regeringen avvecklar Hållbarhetsrådet”. Boverket. http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3858&epslanguage=SV. Läst 21 oktober 2008. 
 11. ^ Ranhagen, Ulf. will-be-climate-neutral/ ”Swecos hemsida”. http://www.swecogroup.com/en/Sweco-group/Solutions/Sustainable-City/The-new-Caofeidian-eco-city- will-be-climate-neutral/. Läst 23/1 2012. 
 12. ^ ”Masdar Citys hemsida”. http://www.masdarcity.ae/en/27/what-is-masdar-city-/. Läst 23/1 2012. 
 13. ^ ”Toronto Waterfronts hemsida”. http://www.waterfrontoronto.ca/about_us. Läst 23/1 2012. 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]