Ekonomiska kretslopp

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ekonomiska kretsloppet syftar på flödet av pengar, värdepapper, arbete, varor och tjänster, mm i ett ekonomiskt system. Det ekonomiska kretsloppet beskrivs ofta grafiskt med pilar som visar flödena mellan olika ekonomiska aktörer. Oftast används olika diagram bredvid varandra för att visa hur pengar flödar i den ena bilden och hur arbete, varor och tjänster flödar i den andra bilden. De senare flödar i motsatt riktning mot pengarna. Vid köp av varor eller tjänster går bilder från köparen till säljaren medan varorna eller tjänsterna går från säljaren till köparen.[1]

Klas Eklund visar flödena i ett och samma diagram. [2]

Det ekonomiska kretsloppet kan beskrivas mer i detalj vilket Klas Eklund gör i [2] sid 215: "Kreditmarknaden som en del av det samhällsekonomiska kretsloppet".

Det finns olika metoder att rita upp kretsloppet för ett godtyckligt ekonomiskt system t.ex. "Ekonomiska kretslopp" [3] och "MINSKY" [4]. "Ekonomiska Kretslopp" är ett litet program för studium av ekonomiska principer. "MINSKY" har större ambitioner och beskriver speciellt banksystemet.

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Lipsey et al.: "Economics", Harper Collins College Publishers, Tenth Edition 1993, sid 53 Figure 3-1, "Real and Money Flows"
  2. ^ [a b] Klas Eklund: "Vår Ekonomi", Rebén Prisma, Sjunde upplagan1997, sid 54 och 118, "DET SAMHÄLLSEKONOMISKA KRETSLOPPET"
  3. ^ Lars Olert: "Ekonomiska Kretslopp" på webben http://ecf-teori.se
  4. ^ Steve Kleen: "MINSKY: Reforming economics with visual modeling ..." på webben http://www.kickstarter.com/projects/2123355930/minsky-reforming-economics-with-visual-monetary-mo