Element

Från Wikipedia

Element kan syfta på:

  • Element – två skilda men närbesläktade betydelser inom kemi och fysik, se grundämne
  • Klassiska element – en uppsättning av element som anses återspegla den enklaste väsentliga delar och principer som allt består av
  • Värmeelement – en anordning för att värma upp inomhusluft
  • Galvaniskt element – en elektrolyt (som saltlösning) med två elektroder, använt i batterier
  • Element (mängdteori) – en av de mest grundläggande begreppen inom mängdteorin
  • Element (matris) – ett enskilt värde eller uttryck i matrisen
  • Element (skatemärke) – företag som tillverkar rullbrädor och kläder
  • HTML-element – en komponent av dokumentobjektmodellen