Ellen G. White

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Uppslagsordet ”Ellen White” leder hit. För fotbollsspelaren, se Ellen White (fotbollsspelare).
Ellen G. White
Ellen G. White
Född26 november 1827
Gorham, Maine, USA
Död16 juli 1915 (87 år)
St. Helena, Kalifornien, USA
NationalitetAmerikansk
Yrke/uppdragFörfattare

Ellen Gould White, född 26 november 1827 i Gorham i Maine, död 16 juli 1915 i St. Helena i Kalifornien, var en amerikansk författare. White deltog i grundandet av Sjundedagsadventisterna och är enligt Adventistsamfundets officiella auktoritet en av samfundets religiösa ledare. Hon har skrivit flera böcker som är översatta till en mängd språk. Hon påstås vara den mest översatta kvinnan i litteraturhistorien efter Agatha Christie och den mest översatta amerikanska författarinnan.[1]

Roll bland sjundedagsadventisterna[redigera | redigera wikitext]

Ellen White fick stor betydelse för en liten grupp kristna som följde baptistpredikanten William Millers uträkningar om att Jesus skulle komma tillbaka i oktober 1844. I den förvirring och sorg som uppstod då Jesus inte kom tillbaka för att rena jorden i eld (se den stora besvikelsen), fanns en liten skara som fortsatte att studera Bibeln för att försöka ta reda på varför inte Jesus kommit tillbaka. White var 17 år när hon under ett bönemöte, likt andra unga kvinnor inom den metodistiska rörelsen vid denna tid, föll i trans och upplevde att hon fick en syn från Gud. Den lilla skara av troende omkring henne kom snart att uppskatta hennes syner och drömmar, eftersom de p många sätt bekräftade gruppens bibelstudier och manade till att studera vissa frågor än djupare. Bland dessa frågor fanns sabbaten, människans tillstånd vid döden, människans eget ansvar och uppgift att förvalta skapelsen inklusive kroppen och hälsan genom en sund vegetarisk livsföring, vikten av utbildning och fostran att tänka och välja självständigt. Många exempel finns också på hur Whites andliga insikter skall ha räddat den utsatta lilla gruppen adventister från att hamna i fanatism.

Sjundedagsadventisterna var i början (sent 1840-tal) en karismatiskt präglad rörelse och man menar att andens gåvor hade stor betydelse. Genom Whites erfarenhet och inflytande bland adventisterna fick den profetiska andegåvan en framträdande roll som ännu består. White ses bland adventisterna som ett mänskligt uttryck för profetians andegåva som skall ha förekommit i den första kristna församlingen. Profetians gåva i Nya testamentet spelar emellertid en annan roll än i Gamla testamentet. Gamla testamentets profeter fick i uppdrag att återge Guds vilja och skriva ner sina upplevelser med Gud, vilket kom att utgöra stora delar av Gamla testamentets kanon. I Nya testamentet är det apostlarna som övertar Gamla testamentets profetroll att vittna om Gud, om Jesu liv och undervisning och skriva ner detta för kommande generationer. Nya testamentets profeter å sin sida får som uppdrag att bygga upp församlingen, och de ska göra det i enlighet med apostlarnas undervisning (se 1 Kor. 14:37-38).[2] Adventisterna anser att även Whites gärning uppfyller Bibelns ord och därför ska prövas och tolkas i ljuset av Bibeln, en uppfattning som White delade.

White menade att hennes gärning och hennes skrifter kunde representera ett litet ljus som leder fram till det stora ljuset, Bibeln. I ekumeniska samtal med det lutherska världsförbundet under 1990-talet har adventisterna förklarat att Whites roll och betydelse för sjundedagsadventisterna för dem är jämförbar med Martin Luthers roll inom de lutherska trossamfunden.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Ellen White kritiserades hårt redan tidigt under sin gärning. Hon anklagades redan under sin livstid för att plagiera och inte vara öppen med vilka källor hon använde och om hur hennes skrifter, böcker och artiklar, kom till. Hon anklagades också för att inte själv leva upp till de förväntningar i livsstil som man menar att hon ställer i många av sina skrifter, särskilt i fråga om kost och hälsa.

I sitt författande tog hon en del från andra samtida författare utan att ge hänvisningar. Man förklarar det med att det inte på den tiden var brukligt att ge hänvisningar. Ett annat motargument har varit att hänvisa till att bibelns profeter använde sig av texter från andra håll i Bibeln.

Kritiker menar också att ett antal av Whites påstådda syner eller "profetior" aldrig uppfyllts. T.ex. påstås det att hon profeterat att Jesus skulle återkomma inom en kort tid, samt att England skulle gå i krig mot USA, vilket aldrig skedde. Det förstnämnda påståendet härrör troligtvis från boken "Testimonies for the Church", vol.1, sid 131, där White beskriver en syn hon fått under en konferens. Hon ser en ängel som talar till henne:

"I was shown the company present at the conference. Said the angel, 'Some food for worms, some subjects of the seven last plagues, some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus.' "[3]

Enligt denna text skulle alltså några av de närvarande vid konferensen fortfarande vara i livet vid Jesu återkomst. Försvarare av Ellen White menar dock att uttalandet i exemplet ovan inte är märkligare eller mer fel än den som Jona fick i Bibelns Gamla Testamente (Jona 3:3, 4), där Gud inför Jona lovar att förgöra staden Nineve inom 40 dagar. Men sedan folket i staden omvänt sig låter Gud staden ändå vara. Synsättet anses även få stöd i Jeremias bok i Gamla Testamentet (se Jer 18:7-10).

Den sistnämnda profetian anses, bland annat av föreståndarna för Ellen Whites dödsbo, inte vara annat än en grammatisk misstolkning av Whites skrift. Stycket som åsyftas är detta:

"England is studying whether it is best to take advantage of the present weak condition of our nation, and venture to make war upon her. She is weighing the matter, and trying to sound other nations. She fears, if she should commence war abroad, that she would be weak at home, and that other nations would take advantage of her weakness. Other nations are making quiet yet active preparations for war, and are hoping that England will make war with our nation, for then they would improve the opportunity to be revenged on her for the advantage she has taken of them in the past, and the injustice done them. A portion of the Queen's subjects are waiting a favorable opportunity to break their yoke; but if England thinks it will pay, she will not hesitate a moment to improve her opportunities to exercise her power, and humble our nation. When England does declare war, all nations will have an interest of their own to serve, and there will be general war, general confusion" (Testimonies for the Church, vol. 1, p. 259).[4]

Föreståndarna för dödsboet säger (fri översättning, se källa för originaltext): "Notera karaktären i följande uttalanden: "She fears, if she should commence war abroad, that she would be weak at home." "But if England thinks it will pay." Sedan följer meningen: "When England does declare war..." Det är tydligt att Mrs. White här använder "when" som ett synonym till "if", vilket är gott engelskt språkbruk. Faktum är att om man inte tolkar ordet "when" på det sättet i detta sammanhang, så har vi en ovanlig situation--en serie problematiska "if" följt av ett påstående att England kommer att förklara krig. Således skulle Mrs. Whites sista mening göra hennes föregående meningar poänglösa.[5]

Vidare påstås att Adventistsamfundet rättat till olika "fel" som Ellen White skulle ha yttrat. Många hävdar dock att någon verklig grund till ett sådant påstående saknas.

Bibliografi i urval[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Ellen G. White Estate Inc. Arkiverad 19 november 2003 hämtat från the Wayback Machine., Ellen G. White Estate Inc. officiell hemsida
  2. ^ Bibel 2000: Om någon tror sig vara profet eller ha andegåvor skall han veta att vad jag skriver till er är Herrens bud. Den som inte erkänner detta blir själv inte erkänd, läst 7 februari 2016
  3. ^ Ellen G. White Estate Inc. Arkiverad 18 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine., Comments Regarding Unusual Statements Found In Ellen G. White's Writings
  4. ^ Ellen G. White Estate Inc. Arkiverad 18 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine., Comments Regarding Unusual Statements Found In Ellen G. White's Writings
  5. ^ Ellen G. White Estate Inc. Arkiverad 18 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine., Comments Regarding Unusual Statements Found In Ellen G. White's Writings

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]