Emittans

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Emittans är ett fysikaliskt begrepp för värmeutstrålning som används bl.a. i samband med absolut svarta kroppar. Absolut svarta kroppars emittans (M) anger den effekt som varje ytenhet av föremålet strålar ut. Det mäts alltså i W/m². Emittans (M) är enbart beroende av temperatur och konstanten 5,670*10⁻⁸ W/m²K⁴. Följer Stefan-Boltzmanns lag.

Ekvationen för att räkna ut emittansen för en svart kropp är då alltså: M=σT⁴

Man säger att en svart kropp emitterar strålning.