Enpartistat

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En enpartistat är en auktoritär stat (ej att förväxla med totalitär stat) där ett enda politiskt parti innehar regeringsmakt, och oppositionspartier och liknande politiska motståndsorganisationer är mer eller mindre olagliga eller helt underkastad det styrande partiets kontroll. Enpartistater bygger på modeller för enpartisystem, och är väldigt likt en diktatur. Enpartistater kallas därför ofta för partidiktaturer.

Även om likhetstecken inte kan sättas mellan enpartistater och kommunistiska stater (även många icke-kommunistiska auktoritära regimer har förlitat sig på ett enda parti för sin maktställning) kan dessa stater användas som exempel på auktoritära system och hur makten konsolideras till ett monopolparti. Exempel på enpartistater i dag är Folkrepubliken Kina, Kuba, Vietnam, Turkmenistan, Syrien och Demokratiska Folkrepubliken Korea. Inom samtliga dessa länder existerar kandidater som är oberoende eller tillhör mindre partier även om dessa erhåller endast symbolisk representation. Sovjetunionen är ett historiskt exempel på ett berömt enpartisystem, där partiets uppbyggnad motsvarade statsapparaten och översåg denna på samtliga nivåer. Även Tyskland under den så kallade Hitlertiden, Italien under Mussolini samt Portugal under Salazaråren var reella enpartistater under NSDAP, PNF respektive Nationell union.

På många håll i Afrika förekom enpartistater under den ungefärliga perioden 1950 till 1990, men då det så kallade socialistiska maktsystemet i Östeuropa kollapsade i slutet av 1980-talet tvingades även många, om än inte samtliga afrikanska enpartiregimer på fall.

Även en del demokratiska länder har eller har haft enpartisystem av olika skäl. I Mexiko ställde länge enbart PRI upp i allmänna val, trots att andra partier inte var förbjudna. PRI:s metoder var dels att populistiskt anpassa sig efter folkopinionen, dels att köpa över eller kompromissa med oppositionella personer till att ingå i PRI. I Singapore har regeringspartiet People's Action Party och erhållit betryggande majoritet i samtliga val sedan självständigheten 1965, bland annat genom att stämma oppositionskandidater och genom lagar utestänga bl.a. personer med brottsregister från att ställa upp i val.

Även Tanzania hade ett enda nationellt samlingsparti efter frigörelsen, där olika kandidater hade rätt att driva olika frågor. Allvarliga tendenser till förtryck av oliktänkande är ej kända, men enpartisystemet inbjöd till korruption inom statsförvaltnigen. President Neyrere har i efterhand betraktat enpartisystemet som ett misslyckande, trots de goda intentionerna.

Vissa länder har i praktiken ett tvåpartisystem där två partier har maktposition, däribland Storbritannien och USA, men till skillnad från enpartistaten är andra partier lagliga i dessa länder, även om de inte ofta har samma framgångar som mindre partier i många andra länder. I stället beror det ofta på valsystemets utformning. I Sverige dominerade Sveriges socialdemokratiska arbetareparti i många år och decennier det politiska livet under 1900-talet, även om andra partier var lagliga.