Eskapism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Eskapism innebär verklighetsflykt. En person som framställer sin personlighet eller handlingar på ett sätt som personen har fantiserat om och som inte är reella, är en eskapist.

I jämförelse med en persons "identitet" eller självbild – som uttrycker hur personen tror sig vara, eller det tillstånd man önskar – är eskapism mer lögnaktig, fantasifull och kan ibland tolkas som ett sjukdomstillstånd. Se även mytomani.

I en bredare betydelse syftar eskapism på litteratur där innehållet ligger långt från verkligheten. Jämför diskbänksrealism, som i sammanhanget är något av en motsats.