Eter

Från Wikipedia

Eter kan syfta på:

  • Eter – en vätska med den kemiska beteckningen (C2H5)2O, se dietyleter
  • Etrar – ett samlingsnamn på ett antal föreningar
  • Eter (fysik) – ett numera övergivet begrepp inom fysiken, dock fortfarande kvar inom radioterminologi
  • Eter (musikalbum) – ett musikalbum som gavs ut 1998 av en svensk folkmusikgrupp bestående av Sofia Karlsson, Leo Svensson, Anna Johansson och Emma Johansson
  • Eter (radioprogram) – ett radioprogram från SR Gotland