Europeiska patentorganisationen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Europeiska patentorganisationen (EPO) är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den bildades genom Europeiska patentkonventionen, en internationell konvention träffad i München 1973. Alla EU:s medlemsstater samt Albanien, Island, Liechtenstein, Makedonien, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Serbien och Turkiet är fullvärdiga medlemmar. Därutöver är Bosnien-Hercegovina och Montenegro associerade till samarbetet. Organisationen har tre officiella språk; engelska, tyska och franska. Dess huvudorgan, Europeiska patentverket, har sitt huvudkontor i München. Därutöver finns även kontor i Haag och Wien. EPO:s uppgift är att granska och bevilja europeiska patent, som genom en ansökan får giltighet i alla de medlemsstater som designeras. Däremot får ett europeiskt patent inte automatisk giltighet i hela EU. Ett sådant "EU-patent" har föreslagits av Europeiska kommissionen men ännu inte förverkligats.

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.