Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket
PRV:s byggnad vid Valhallavägen i Stockholm.
DepartementKlimat- och näringslivsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholms kommun
LänStockholms län
Organisationsnr202100-2072
Inrättad1885
GeneraldirektörPeter Strömbäck
InstruktionSFS 2007:1111
Webbplatswww.prv.se
För Patent- och registreringsverkets byggnad i Stockholm, se Patent- och registreringsverket (byggnad).

Patent- och registreringsverket (PRV) är den myndighet i Sverige man vänder sig till om man vill skydda sin uppfinning, sitt varumärke eller design med immateriella rättigheter. Sedan 1 juli 2017 kan man inte ansöka om att byta namn genom PRV. Skatteverket blir ensam myndighet som har hand om namnansökningar. Myndigheten utfärdar också utgivningsbevis för periodiska skrifter.

PRV:s verksamhet är anslagsfinansierad sedan den 1 januari 2017. Tidigare var verksamheten avgiftsfinansierad. På myndigheten finns ingenjörer, jurister och olika specialister. Totalt har myndigheten 350 anställda i Stockholm och Söderhamn. PRV verkar på en nationell och internationell arena, då immaterialrätten är en global företeelse som förutsätter samarbete över hela världen.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Entrén vid Valhallavägen.

Myndigheten bildades 1885 under namnet Kongl. Patentbyrån och öppnades för allmänheten klockan 11.00 den 2 januari 1885 med adress Lilla Nygatan i Gamla stan. Byråns första chef var byråchefen Hugo Hamilton och den tekniske föreståndaren var S. A. Andrée. Jönköpings Tändsticksfabriks-aktiebolag inregistrerade sitt patent ”N:o 2,002” exakt på klockslaget för öppnandet.[1]

De första sex åren ingick byrån inom Kommerskollegium innan det blev en självständig myndighet. År 1895 bytte det namn till Kungliga Patent- och registreringsverket (PRV) i samband med att en ny aktiebolagslag antogs.

Tidigare ansvarade PRV för Bolagsregistret. Under 1970-talet flyttade PRV:s bolagsavdelning ut från Stockholmsområdet där det dittills haft sina lokaler till Sundsvall där verksamheten drevs vidare inom ramen för PRV:s organisation. Bolagsavdelningen bröts slutligen ur PRV och bildade Bolagsverket den 1 juli 2004.

Design- och varumärkesavdelningen utlokaliserades 1998 som ett led i det så kallade Söderhamnspaketet i samband med förbandsnedläggningen av F 15 Söderhamn till just Söderhamn. Enheterna för personnamn och periodisk skrift finns också de i Söderhamn.

Byggnad i Stockholm[redigera | redigera wikitext]

Väntplats i foajén.

Patent- och registreringsverkets lokaler låg ursprungligen vid Birger Jarlsgatan i Stockholm. Efter flytt till olika byggnader kunde PRV på våren 1921 ta sitt nya kontor på Valhallavägen 136 i besittning. Det stora kontorshuset i rött murtegel ritades 1911 till 1921 av Ragnar Östberg.[2] Huset blev tillbyggt i två etapper: 1946–1947 av arkitekterna Ernst Hawerman och Nils G:son Friberg och 1960–1961 av Bengt Romare och Georg Scherman. Huset vid Valhallavägen blev statligt byggnadsminne 1935. 1993 när förvaltningen togs över av bolaget Vasakronan blev det omvandlat till enskilt byggnadsminne.[3]

Författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS) innehåller föreskrifter från regeringen utgivna av PRV.

Myndighetschefer[redigera | redigera wikitext]

Byråchef och chef för Patentbyrån[redigera | redigera wikitext]

Överdirektörer och chefer för Patent- och registreringsverket[redigera | redigera wikitext]

Generaldirektörer och chefer för Patent- och registreringsverket[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Svenska högre ämbetsmän från 1634, Sten Lewenhaupt, P.A. Norstedt & Söners Förlag Stockholm (1962)
  • Sveriges Statskalender för åren 1968, 2000, 2002, 2006, 2008 och 2009.
  • När Var Hur 1986, 1990, 1994.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]