Eva Öhrström

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Eva Öhrström, född 15 oktober 1944, är en svensk musikvetare.

Öhrström disputerade vid musikvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 1987. Hon anställdes året efter som lektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 1992 utnämndes hon till docent vid Göteborgs universitet och 1996 till docent vid Åbo Akademi i Finland. 2002 befordrades hon till professor.

Musikvetenskap motsvarade ämnet musik och samhälle vid Musikhögskolorna och specialiseringen var musikhistoria. Publikationerna behandlar främst svensk musikhistoria mellan perioden 1780 till 1950. I doktorsavhandlingen behandlas kvinnornas musicerande inom de högre stånden mellan 1800 och 1900. Med utgångspunkt från ett kvinnoperspektiv har sedan publicerats artiklar om musicerande i salongerna samt artiklar kring det under 1800-talets slut framväxande konsertväsendet och om folkkonserter som gavs i Stockholm och Göteborg. Flera kortare biografier är publicerad inom ramen för projektet "Levande musikarv" 2012-2015.

1999 publicerades biografin "Elfrida Andrée. Ett levnadsöde" som nominerades till Augustpriset och 2016 biografin "Adolf Fredrik Lindblad. En tonsättare och hans vänner". 2022 publicerades "Alla fredagsaftnar samlades man. Salongsliv genom århundradena."

Bibliografi (urval)[redigera | redigera wikitext]

 • Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige. Diss. Göteborgs universitet, 1987.
 • Kvinnors Musik (1989) i samarbete med Märta Ramsten m fl. Utbildningsradion & Svenska Rikskonserter. Red: Lena Roth & Sture Olofsson
 • "Klaveret, notboken och behagligheten. Kvinnors musicerande under romantiken" i Romantiken över gränser. Red: U-B. Lagerroth & M.Ramsay. Lund 1993.
 • 'Sociala könsstrukturer i den högre musikutbildningen: en översikt', Svensk tidskrift för musikforskning LXXV (1993), ss. 55–80.
 • "Jenny Lind och Adolf Fredrik Lindblad. En romantisk historia" i Artes 1993:2. Red: G. Harding & B. Jangfeldt.
 • De arbetande klassernas estetiska bildning - verklighet eller dröm? Bidrag till symposiet Musikpedagogik och historia. Red: Per-Johan Ödman, Stockholm 1995.
 • Musiken, folket och bildningen : glimtar ur folkbildningens historia, red. (Linköping: Mimer, 1997).
 • "Musikalisk salong i Europa och Norden - en översikt" i Nordisk salonkultur. Et studie i nordiske skönånder og salonmiljöer 1780-1850. Red: Anne Schott Sörensen. Odense 1998.
 • "Schwedische Musiker in Deutschland - deutsche Musiker in Sweden" i Wahlverwandtschaft. Skandinavien und Deutschland 1800 bis 1914. Red: B.Henningsen, J. Klein, H. Müssener, S. Söderlind. Berlin 1998.
 • Elfrida Andrée : Ett levnadsöde (Stockholm: Prisma, 1999). Nominerad till Augustpriset.
 • "Jenny Lind. The Swedish Nightingale" Svenska Institutet, Lund 2000.
 • "Felix Mendelssohn und die Professionalisierung des schwedischen Musiklebens" i Kunst zwischen den Kulturen. Hrsg. B. Henningsen. Berlin 2000.
 • "Den kvinnliga tonsättarrollen vid tre sekelskiften" i Sekelskiften och kön. Red: A. Göransson. 2000.
 • "Elfrida Andrée och 'det kvinnliga släktets höjande'" i Arets 2003:1. Red: J. Arnald & A. Brodow.
 • "Folkkonserterna kring sekelskiftet 1900. Presentation av en forskningsansats om musikalisk folkbildning" i Årsbok om folkbildning 2005, Red: A. Ekman, M-B. Imnander, T. Eklund, 2006.
 • "Ett eget rum. Ett kvinnoperspektiv på musikaliska salonger" i Bebyggelsehistorisk Tidskrift, Red: Bo Persson, Nr 54, 2007 s 26–44
 • "Den bildade musikern - Karl Valentin" i STM Online 2009.
 • "Bernadotterna och musiken. Musiklivet hos den kungliga familjen under Oscar I:s tid" i Hemma på Slottet - hos de första Bernadotterna. Red: Antoinette Ramsay Herthelius. 2010.
 • "Vänskapsband. Atterbom och Lindblad" i Melos och Logos. Festskrift till Folke Bohlin. Red: M.Lundberg, S-Å. Selander. 2011.
 • "Vänskapsband - Lindblad och Almqvist under 1830-talet. Försök till en skildring av ett händelserikt årtionde" i Festskrift till Holger Larsen. Red: J. Derkert. 2011.
 • "Elsa Stenhammar, Siri Derkert och Fogelstad" i Senmoderna reflexioner. Festskrift till Johan Fornäs. Red: E.Bjurström, M.Fredriksson, U.Olsson & A.Werner. 2012.
 • Adolf Fredrik Lindblad. En tonsättare och hans vänner. Artos & Norma Förlag 2016.
 • Felix Mendelssohn Bartholdy och Adolf Fredrik Lindblad. Brevväxling 1827-1847. Felix Mendelssohn Bartoldy und Adolf Fredrik Lindblad. Briefwechsel 1827-1847. Gidlunds förlag 2019.
 • "Alla fredagsaftnar samlades man." Salongsliv genom århundradena. Natur & Kultur 2022.

Priser och utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]