Exposition

Från Wikipedia

Expositionen är den del av en berättelse som presenterar nödvändiga upplysningar. Den brukar beröra vad som sker, vem som gör det, var det sker och när det sker.

I skriven text är expositionen relativt oproblematisk. I film är det däremot nödvändigt att ta omvägar för att få fram liknande information, om bilderna inte kompletteras med textrutor.