Fält

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om fält.

Ett fält kan vara:

 • en öppen yta i ett landskap, oftast med växtlighet bestående av gräs eller låga buskar, och glest växande träd
  • en åker eller annan öppen odling
 • ett begrepp inom vektoranalys och fysik; se Fält (fysik)
 • ett begrepp inom datavetenskap; se Fält (datastruktur)
 • ett begrepp i teorierna av Pierre Bourdieu, som menar att man genom empirisk analys kan urskilja olika fält i samhället, exempelvis ”det juridiska fältet”
 • i en heraldiskt vapen utgörs vapenskölden av ett eller flera fält; se fält (heraldik)
 • en av 64 kvadraterna på ett schackbräde, ibland lekmannamässigt omnämnt som ”ruta”; se även schacknotation
 • en militär term som syftar på aktiv (militär) verksamhet och verksamhet kopplad till utförande av sådan: ursprungligen aktivitet kopplad till fälttåg och fältslag; jämför uttrycken ”soldaterna låg ute i fält” och ”de flydde fältet”
 • en fontän i Hammarby sjöstad, se Fält (fontän).
 • ett efternamn, se Feldt