Förädlingsvärde

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förädlingsvärde brukar definieras som det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. Det brukar även uttryckas som företagens bidrag till bruttonationalprodukten (BNP). Värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts.

Exempel: Person A köper en mobiltelefon för 1300 kronor, varav 300 kronor går till materialkostnaderna som det krävdes till att göra mobiltelefonen. Då har Företaget B kvar 1000 kronor, vilket är förädlingsvärdet.

Företagsekonomiskt sett, beräknas förädlingsvärdet som F = Kp + Rea + Avskr : där F är förädlingsvärde, Kp är personalkostnad, Rea är resultat efter avskrivningar, Avskr är avskrivningar. Samtliga poster bör finnas i företagets resultaträkning.

kan ses som en matematisk identitet. If är försäljningsintäkter, Ki är inköpskostnader.